Provincie geeft opdracht tot steekproef

De provincie heeft het RIVM opdracht gegeven om een steekproefonderzoek onder omwonenden van Dupont/Chemours uit te voeren.

Deze gerichte steekproef controleert of de hoeveelheid PFOA in het bloed van omwonenden op dit moment inderdaad onder de gezondheidskundige grenswaarde ligt, zoals het RIVM in haar rapport van maart 2016 berekend heeft. De steekproef is één van de aanbevelingen die volgt uit dit rapport. Gedeputeerde Rik Janssen heeft hierover een brief gestuurd aan de Provinciale Staten (pdf, 347 kB) en een persbericht (pdf, 235 kB) verstuurd.

Grote groep deelnemers aan steekproef

Wij hebben als gemeente gepleit voor een ruime groep deelnemers aan de steekproef. Er worden straks 600 mensen aangeschreven, waarvan 450 in de omgeving van Dupont/Chemours. Deze groep is groter dan wetenschappelijk noodzakelijk. Het onderzoek wordt bij vier groepen uitgevoerd:

  • een groep omwonenden die in hoge mate blootgesteld zijn;
  • een groep omwonenden met naar verwachting minder hoge blootstelling;
  • een groep die na 2002 in het gebied is komen wonen;
  • een controlegroep die niet woonachtig is in het gebied.

Per groep worden 150 mensen aangeschreven. Deze groepen worden aselect bepaald via adressen uit de gemeentelijke basisadministratie. Zij worden per brief uitgenodigd.

Wij hebben de toezegging gekregen dat iedereen van de in totaal 450 aangeschreven omwonenden die deel wil nemen aan het onderzoek én voldoet aan de gestelde criteria mee kan doen aan het onderzoek. We hopen van harte dat mensen die aangeschreven worden, zich ook daadwerkelijk melden. Mocht de animo in deze groep onvoldoende zijn om het minimale aantal van 50 personen te halen, dan is het een mogelijkheid dat het opengesteld wordt voor vrijwilligers die voldoen aan de gestelde criteria. De Dienst Gezondheid en Jeugd neemt het bloed af. De analyses van de bloedmonsters worden uitgezet bij een geaccrediteerd laboratorium.

Vertrouwen

De gemeente is blij dat er nu een plan ligt om dit onderzoek uit te voeren. We hebben vertrouwen in de expertise van het RIVM op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Wij verwachten dat er met dit onderzoek duidelijkheid komt of de door het RIVM berekende hoeveelheden PFOA in het bloed kloppen. Ook valt er straks iets te zeggen over eventuele verschillen tussen de verschillende groepen omwonenden en specifiek over de Dordtse situatie. Daarnaast komt er door de controlegroep meer duidelijkheid over de generieke achtergrondwaarde van PFOA in het bloed van Nederlanders.

Doorlooptijd aanzienlijk verkort

In april 2017 moet het onderzoek afgerond zijn. De doorlooptijd was oorspronkelijk ingeschat op 2 jaar. Die is nu teruggebracht tot 11 maanden. Hier hebben wij ook voor gepleit. Natuurlijk hebben we liever vandaag dan morgen antwoorden, maar zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Er moet uiteindelijk iets gezegd kunnen worden over mogelijke gezondheidseffecten. Een onderzoek naar sec PFOA-waarden is daarvoor onvoldoende. Naast de wetenschappelijke basis en voorbereiding van de bloedtesten is daarbij ook het literatuuronderzoek naar gezondheidseffecten van belang.

Volgen

Via het bestuurlijk overleg blijven wij het verloop van het steekproefonderzoek nauwgezet volgen. Op basis van de resultaten kunnen verdere afwegingen worden gemaakt over de noodzaak of wenselijkheid van gezondheidsonderzoek. Naar aanleiding van de resultaten worden door het RIVM aanbevelingen gedaan. Hierbij geeft het RIVM ook aandacht aan mensen die gewerkt hebben in het gebied maar er niet wonen en aan mensen die vroeger in het gebied gewoond hebben.

Vragen

Zodra er meer duidelijkheid is over de precieze planning van de steekproef worden omwonenden geïnformeerd. Uiteraard vindt u dit ook op deze website. Met vragen kunt u altijd terecht bij de Dienst Gezondheid & Jeugd en bij het RIVM.