Brief ministerie SZW over onderzoek arbeidsomstandigheden Dupont

Op 6 juni verstuurde minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een brief naar de Tweede Kamer om hen te informeren over de stappen die hij onderneemt om de vroegere werkomstandigheden bij DuPont te onderzoeken.

Het onderzoek wat wordt ingesteld gaat om 'het in kaart brengen van de feiten omtrent het gebruik van de stof DMAC bij de Lycra fabriek, het gebruik van de stof PFOA bij de Teflon fabriek, de destijds gehanteerde werkprocessen en de daarbij behorende risicobeheersingsmaatregelen (in het kader van blootstelling van werknemers) die het bedrijf hanteerde'.

Het onderzoek moet in november 2016 afgerond zijn.

Bekijk de brief (pdf, 58 kB)