Bestemmingsplan en archief

 • Bouwarchief inzien

  U download gratis de digitaal beschikbare vergunningen van het Regionaal Archief Dordrecht. U betaalt voor inzage in het archief van het Stadskantoor.

 • Bestemmingsplannen

  Naast het bestemmingsplan zijn er regels waar bouwen vergunningsvrij is toegestaan. Ook als dat afwijkt van het bestemmingsplan.

 • Regionaal Archief Dordrecht

  Het Regionaal Archief Dordrecht heeft informatie over aanwezigheid en openheid van archieven en collecties, waaronder die van de regiogemeenten.

 • Kadastrale gegevens

  Kadaster in Rotterdam beschikt over tekeningen waarop de erfgrens staat aangegeven. Het Kadaster kan ook ter plekke de grens aanwijzen.

 • Kaarten en plattegronden

  Gegevens over de locatie van gebouwen, huisnummers, wegen, vijvers kunt u nodig hebben bij een bouwvergunningen, inritvergunningen en kapvergunning.

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  Afwijken van een bestemmingsplan vraagt u aan via het Omgevingsloket online onder Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. U heeft DigiD nodig.

 • Planschade

  U heeft recht op vergoeding planschade als uw pand of perceel in waarde daalt en/of daardoor uw inkomen daalt. U ontvangt binnen 40 weken een reactie.

 • Publiekrechtelijke beperkingen

  Als u een huis of stuk grond koopt (een onroerende zaak) is het belangrijk te weten wat u er wel of niet mee mag of wat u er juist mee moet.