Bestemmingsplan en archief

 • Bouwarchief inzien

  Als u (ver)bouwplannen heeft, is het nuttig om te weten hoe de constructie van het pand is.

 • Bestemmingsplannen

  In het bestemmingsplan vindt u waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan. Hierin staat aangegeven waar gebouwd mag worden en welke regels hiervoor gelden.

 • Regionaal Archief Dordrecht

  Het Regionaal Archief Dordrecht heeft informatie over aanwezigheid en openheid van archieven en collecties, waaronder die van de regiogemeenten.

 • Kadastrale gegevens

  Bij de koop en verkoop van een huis of perceel moet u als koper of verkoper precies weten wat u koopt of verkoopt.

 • Kaarten en plattegronden

  Voor het beheer en de ontwikkeling van onze stad hebben wij veel verschillende kaarten en plattegronden.

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  In bestemmingsplannen leest u hoe de gemeente het toegelaten gebruik en de bebouwingsmogelijkheden van gronden en bouwwerken heeft geregeld. Inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente zelf moeten zich aan deze plannen houden.

 • Planschade

  Het kan voorkomen dat u nadeel ondervindt als de gemeente een bestemmingsplan heeft gewijzigd, een procedure Projectomgeving heeft gevolgd of een afwijkingsbevoegdheid heeft toegepast.

 • Publiekrechtelijke beperkingen

  Als u een huis of stuk grond koopt (een onroerende zaak) is het belangrijk te weten wat u er wel of niet mee mag of wat u er juist mee moet.