Bestemmingsplan en archief

 • Regionaal Archief Dordrecht

  Het Regionaal Archief Dordrecht heeft informatie over aanwezigheid en openheid van archieven en collecties, waaronder die van de regiogemeenten.

 • Kadastrale gegevens

  Bij de koop en verkoop van een huis of perceel moet u als koper of verkoper precies weten wat u koopt of verkoopt.

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  In bestemmingsplannen leest u hoe de gemeente het toegelaten gebruik en de bebouwingsmogelijkheden van gronden en bouwwerken heeft geregeld. Inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente zelf moeten zich aan deze plannen houden.

 • Bouwarchief inzien

  Als u (ver)bouwplannen heeft, is het nuttig om te weten hoe de constructie van het pand is.

 • Bestemmingsplannen

  In het bestemmingsplan vindt u waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan. Hierin staat aangegeven waar gebouwd mag worden en welke regels hiervoor gelden.

 • Kaarten en plattegronden

  Voor het beheer en de ontwikkeling van onze stad hebben wij veel verschillende kaarten en plattegronden. Deze bevatten onder andere gegevens over de locatie van gebouwen, huisnummers, wegen, vijvers.

 • Planschade

  Het kan voorkomen dat u nadeel ondervindt als de gemeente een bestemmingsplan heeft gewijzigd, een projectomgevingsprocedure heeft gevolgd of een afwijkingsbevoegdheid heeft toegepast.

 • Publiekrechtelijke beperkingen