Kaarten en plattegronden

Voor het beheer en de ontwikkeling van onze stad hebben wij veel verschillende kaarten en plattegronden. Deze bevatten onder andere gegevens over de locatie van gebouwen, huisnummers, wegen, vijvers. Bij de aanvraag voor bijvoorbeeld bouwvergunningen, inritvergunningen en kapvergunningen heeft u soms gegevens van een kaart nodig. Bij de Gemeentelijke Belastingen en Basisinformatie Drechtsteden kunt u kaarten digitaal en/of op papier in verschillende maten bestellen.

Kosten en regelen

U vraagt een kaart of plattegrond alleen op afspraak aan bij Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 23 00.

De kosten voor de kaart of plattegrond hangen af van de soort kaart, het formaat en de uitvoering. U krijgt eerst een prijsopgave van ons. Per afdruk betaalt u:

 • A4 formaat € 12,10
 • A3 formaat € 18,10
 • A2 formaat € 24,20
 • A1 formaat € 30,35

De prijs van andere maten hangt af van de maat.

Sommige kaarten en plattegronden krijgt u direct mee. Voor andere kaarten krijgt u bericht wanneer u deze kunt ophalen bij Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden.

Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)

De Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) is een gedetailleerde topografische kaart. Op deze kaart staan onder andere aangegeven:

 • gebouwen
 • wegen
 • bruggen
 • spoorlijnen
 • waterlopen
 • dijken en
 • hoogspanningsmasten

De belangrijkste gebruikers zijn:

 • leidingbeheerders (gas-, water-, telecommunicatie- en elektriciteitsbedrijven en kabelexploitanten)
 • gemeenten
 • waterschappen
 • Kadaster

Deze kaarten zijn voornamelijk voor zakelijk gebruik. De Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden levert deze kaarten als een CAD tekening aan.

Bestelloket GBKN

Meenemen op uw afspraak

U neemt naar uw afspraak contant geld mee of een schriftelijke opdracht van het bedrijf voor wie de kaart is bestemd.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie belt u met Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 23 00.