Kaarten en plattegronden

Voor het beheer en de ontwikkeling van onze stad hebben wij veel verschillende kaarten en plattegronden. Deze bevatten onder andere gegevens over de locatie van gebouwen, huisnummers, wegen, vijvers. Bij de aanvraag voor bijvoorbeeld bouwvergunningen, inritvergunningen en kapvergunningen heeft u soms gegevens van een kaart nodig.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Heeft u informatie nodig over onder andere:

  • gebouwen
  • wegen
  • bruggen
  • spoorlijnen
  • waterlopen
  • dijken en
  • hoogspanningsmasten

Via pdok vraagt u deze informatie op. U betaalt hiervoor geen kosten.