Nevenfuncties Wouter Kolff

Aan het ambt gebonden

Organisatie Functie Bezoldigd Sinds
 • Regio Smart Delta Drechtsteden
Voorzitter Nee 2017
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Voorzitter DB en AB Nee

2017

 • Landelijk Veiligheidsberaad
Voorzitter Nee

2023

 • Politie District Zuid-Holland Zuid
Voorzitter Nee 2017
 • Politie-eenheid Rotterdam
Plv-voorzitter Nee 2017
 • Extern adviescommissie Politie-eenheid Rotterdam – 'Politie voor iedereen' 
Lid Nee 2021
 • Raad van Commissarissen Veiligheidsregio ZHZ Investerings BV
Lid Nee 2017
 • Bestuur Veiligheidsregio ZHZ Participatie BV
Lid Nee 2017
 • Economic Board Zuid-Holland
Lid Nee 2017
 • Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij afd. Dordrecht
Beschermheer Nee 2017
 • Stichting Dordt in Stoom
Beschermheer Nee 2017
 • Stichting Dordtse Academie
Beschermheer Nee 2017
 • Koninklijke Rederijkerskamer Inter Amicos
Beschermheer Nee 2017
 • Comité van aanbeveling Stichting Bachfestival Dordrecht
Lid Nee 2017
 • Comité van aanbeveling Koninklijke Nederlandse Roei- en Zeilvereniging
Lid Nee 2017
 • Comité van aanbeveling Stichting Vriendenfonds Albert Schweitzerziekenhuis
Lid Nee 2017
 • Comité van aanbeveling Stichting het Wiegje van Beatrijs Kinderdijk
Lid Nee 2017
 • Comité van aanbeveling Stichting Deltaconcerten
Lid Nee 2020
 • Comité van aanbeveling Restauratie Ramen Grote Kerk
Lid Nee 2023
 • Samenwerkingsverband 1572-gemeenten
Lid AB Nee 2020

Niet aan het ambt gebonden

Organisatie Functie Bezoldigd Sinds
 • Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC)
Voorzitter Nee 2014
 • Familievereniging Kolff
Vicevoorzitter Nee 2006
 • Raad van Toezicht Stichting Nationaal Ouderenfonds
Voorzitter Nee 2008
 • Raad van Toezicht Stichting Fonds voor Verpleegkundigen
Lid Nee 2011
 • Comité van Aanbeveling Stichting Zikna
Lid Nee 2012
 • Comité van aanbeveling van de CRUSA van het Utrechtsch Studenten Corps (almanac USC)
  Nee 2019