Burgemeester Wouter Kolff

Portefeuille

 • Algemene & Kabinetszaken
 • Handhaving openbare orde & veiligheid
 • Politie
 • Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (brandweer en crisisbeheersing)
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Vergunningen (Horeca, evenementen, APV en Wet Bibob)
 • Bestuurlijke betrekkingen & Public Affairs
 • Regionale samenwerking
 • Voorzitter Smart Delta Drechtsteden
 • Internationale samenwerking
 • Publiekszaken (wettelijke taken en verkiezingen)
 • Mediabeleid & Communicatie

Contact

Foto's

De foto’s op deze pagina kunt u gebruiken voor publicatie. Klik op de foto's voor een hoge resolutie. Fotograaf foto links: Michel ter Wolbeek. Fotograaf foto rechts: Cees van der Wal

Burgemeester Kolff-800x1100px-foto van Michel ter Wolbeek
Wouter Kolff Foto Cees van der Wal