Tiny houses: klein wonen in Crabbehof

In Dordrecht is plek voor tiny houses. Wij hebben daarvoor grond beschikbaar gesteld in de wijk Crabbehof. De huisjes mogen maximaal 10 jaar blijven staan. De eerste 7 tiny houses staan er nu.

Ook in Dordrecht zijn mensen op zoek naar een plek voor het bouwen of het neerzetten van een tiny house. Wij willen hieraan meewerken en stellen daarom vanaf januari 2021 voor 10 jaar grond beschikbaar. Het gaat om een terrein aan de Aalbersestraat/Dresselhuysstraat in Crabbehof. Hier is plek voor maximaal 10 huisjes.

Hoe ziet het terrein eruit?

Wij zorgen voor de basisinrichting van het terrein. Wij hebben een riool en groene omheining aangeplant en een pad in het midden aangelegd. Hieronder staat een plattegrond van het terrein.

Plattegrond van terrein in Crabbehof waar tiny houses staan

De gemeente heeft op het terrein een gemeenschappelijke ruimte geplaatst. De bewoners beheren dit. We verwachten van de bewoners dat zij samenwerken om invulling aan de gemeenschappelijke ruimte te geven. De bedoeling is dat de buurt erbij betrokken wordt.

Uitgangspunten

Dit zijn de uitgangspunten voor het project:

 • Het is een tijdelijk project. Bewoners moeten de grond (kavels) leeg opleveren.
 • Bewoners zorgen voor hun eigen tiny house en regelen zelf de plaatsing. 
 • Bewoners regelen zelf hun aansluitingen voor water en elektra. 
 • Bewoners vragen een omgevingsvergunning aan bij de Omgevingsdienst.
 • De tiny houses moeten voldoen aan het bouwbesluit.  
 • De gemeente heeft voor de locatie stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Vergunningsaanvragen moeten hieraan voldoen. Goed om te weten: per november 2020 is besloten om de BENG-criteria niet langer als eis te hanteren. Voor vergunningsaanvragen ingediend t/m 2021 geldt artikel 5.3 van het Bouwbesluit. 
 • Bewoners houden rekening met omwonenden.
 • Initiatiefnemers huren de grond van de gemeente. Zij betalen daarvoor een vergoeding vanaf 3 maanden na aanvaarding van de kavel
 • Bewoners vormen een collectief en zijn bereid om tijd te investeren in gezamenlijke onderdelen. 
 • De bewoners hebben samen een tiny house in gebruik. Vanuit dit huisje organiseert de vereniging activiteiten voor de buurt. En ze doen dit samen met de buurt. De activiteiten dragen bij aan de verbinding en het woonplezier van de buurt.
 • Er is een plek om in te richten als groene speelplaats. De bewoners wordt gevraagd hier samen een voorstel voor te doen. De gemeente stelt hiervoor geld beschikbaar.