Tiny houses: klein wonen in Crabbehof

In Dordrecht is plek voor tiny houses. De gemeente heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld in de wijk Crabbehof. De huisjes mogen er maximaal 10 jaar blijven. De eerste tiny houses staan er nu.

Er is veel vraag naar tiny houses. Diverse mensen en partijen in Dordrecht zijn op zoek naar een plek voor het bouwen of het neerzetten van een tiny house. De gemeente wil hieraan meewerken. Dordrecht stelt daarom voor 10 jaar grond beschikbaar. Het gaat om een terrein aan de Aalbersestraat/Dresselhuysstraat in Crabbehof. Hier is plek voor maximaal 11 huisjes. In april 2021 zijn de eerste tiny houses geplaatst.

Hoe ziet het terrein eruit?

De gemeente heeft gezorgd voor een basisinrichting van het terrein. Er is een groene omheining aangeplant en in het midden is een pad aangelegd. Hieronder een plattegrond van het terrein.

Plattegrond terrein tiny houses in Crabbehof

De gemeente heeft op het terrein een gemeenschappelijke ruimte geplaatst. Bewoners kunnen samen met de buurt van deze ruimte gebruik van maken. 
We verwachten van de bewoners dat zij met elkaar samenwerken om hier invulling aan te geven. De bedoeling is dat de buurt erbij betrokken wordt. 

Uitgangspunten

De gemeente heeft de volgende uitgangspunten voor het project geformuleerd:

 • Het is een tijdelijk project. Bewoners moeten de grond (kavels) na maximaal 10 jaar leeg opleveren.
 • Bewoners zorgen voor hun eigen tiny house en regelen zelf de plaatsing. 
 • Bewoners regelen zelf hun aansluitingen aan voor water en elektra. 
 • Bewoners vragen een omgevingsvergunning aan bij de omgevingsdienst.
 • De tiny houses moeten voldoen aan het bouwbesluit.  
 • De gemeente heeft voor de locatie stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Vergunningsaanvragen moeten hieraan voldoen. Goed om te weten: per november 2020 is besloten om de BENG-criteria niet langer als eis te hanteren.. Voor vergunningsaanvragen ingediend t/m 2021 geldt artikel 5.3 van het Bouwbesluit. 
 • Bewoners houden rekening met omwonenden.
 • Initiatiefnemers huren de grond van de gemeente. Zij betalen daarvoor een vergoeding. 
 • Bewoners vormen een collectief en zijn bereid om tijd te investeren in gezamenlijke onderdelen. 
 • Bewoners geven in samenspraak met de buurt invulling aan het extra huisje voor gezamenlijk gebruik.
 • Er is een plek om in te richten als groene speelplaats. De bewoners wordt gevraagd hier samen een voorstel voor te doen. De gemeente stelt hiervoor geld beschikbaar.

Videoconferentie

Op 30 april 2020 hebben wij een videoconferentie gehouden met belangstellenden. Op YouTube kunt u de videoconferentie terugkijken. De presentatie Tiny houses (pdf, 2,73 MB) geeft toekomstige bewoners meer informatie.  Er is een overzicht gemaakt van antwoorden op de vragen die tijdens de videoconferentie zijn gesteld. 

Informatie

Wilt u meer informatie over het project Tiny Houses? Mail dan naar tinyhouses@dordrecht.nl.