Tankstation Laan der VN

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van een tankstation aan de Laan der VN, ter hoogte van Van der Wees. Het tankstation dient ter vervanging van het tankstation aan de Dokweg.

kaartje ligging Tankstation Laan der VN

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 29 mei 2018 en met ingang van 17 juli 2018 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit