3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer

Ligging en inhoud

Op de locatie Keerweer wil de ondernemer een nieuw bedrijfspand oprichten. Dit bestemmingsplan betreft uitsluitend een aanpassing van het bouwvlak.

kaartje ligging

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 25 juni 2019 en met ingang van 26 augustus 2019 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar. Bekijk de digitale versie.  

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de behandelend ambtenaar J. Prins van het cluster Ruimtelijke Kwaliteit, telefoon (078) 770 49 29.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

Toelichting (pdf, 995 kB)

Regels (pdf, 100 kB)

Verbeelding (pdf,125 kB)

Raadsbesluit (pdf, 427 kB)