Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplangebied wordt globaal begrensd door de Beneden – Merwede in het noorden, de Nieuwe Merwede in het oosten en het zuiden en de spoorlijn Dordrecht-Sliedrecht in het westen. Het bestemmingsplan regelt de bestaande bebouwing en functies in het plangebied. Daarnaast wordt een beperkt aantal ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Deze betreffen vooral uitbreidingen van bestaande voorzieningen in het recreatiegebied de Hollandse Biesbosch.

kaartje ligging Nieuwe Dordtsche Biesbosch

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 12 februari 2013 en met ingang van 25 april 2013 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Let op: dit bestemmingsplan is op een aantal locaties vervangen door een nieuw plan, het gaat om:

Wijzigingsplan skicentrum

uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven

Wijzigingsplan Polder Stededijk

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit