Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch, locatie Skicentrum

Ligging en inhoud

Dit wijzigingsplan biedt de juridisch-planologische basis voor de nieuwbouw van het clubgebouw van het Skicentrum Drechtsteden met bijbehorende horecavoorziening en één bijbehorend bouwwerk. De planlocatie is de Vogelaarsweg 1 te Dordrecht.

kaartje ligging Skicentrum

In werking getreden

Het op 19 juli 2016 door burgemeester en wethouders vastgestelde wijzigingsplan is met ingang van 16 september 2016 in werking getreden en onherroepelijk geworden.   

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit wijzigingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het wijzigingsplan hier downloaden:

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

collegebesluit