Polder Stededijk

Ligging en inhoud

Het plan heeft als doel om Polder Stededijk, gelegen in de Sliedrechtse Biesbosch, in te richten voor zoetwatergetijdennatuur met recreatief medegebruik.

kaartje ligging Polder Stededijk

In werking getreden 

Het op 25 augustus 2015 vastgestelde wijzigingsplan “Polder Stededijk” is op 10 oktober 2015 in werking getreden en onherroepelijk geworden. 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit wijzigingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het wijzigingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

collegebesluit