Krispijn

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door Weeskinderendijk, NS-terrein, spoorlijn Dordrecht-Breda, Laan der VN, rijksweg A16.

Het plan betreft in hoofdzaak een actualisering van de bestaande bestemmingsplannen.

kaartje ligging Krispijn

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 28 oktober 2014 vastgesteld en met ingang van 18 december 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Let op: dit bestemmingsplan is op een aantal locaties vervangen door een nieuw plan, het gaat om:

Als ontwerpbestemmingsplan ter inzage:

5e herziening Krispijn, locatie Mauritsweg 157 Thureborgh

3e herziening Krispijn, locatie Nieuweweg 4

Vastgestelde bestemmingsplannen:

6e herziening Krispijn, locatie Huygensstraat 26 

In werking getreden bestemmingsplannen:

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden: