7e herziening Krispijn, locatie Charlotte de Bourbonstraat (Witte Dorp)

Ligging en inhoud

Het plan ligt aan de Charlotte de Bourbonstraat.

In de wijk Krispijn is woningcorporatie Woonbron voornemens om ter plaatse van de locatie rondom de Charlotte de Bourbonstraat in de wijk Krispijn te Dordrecht de bestaande woningen te vervangen. Het gaat om de sloop van 80 grondgebonden woningen en de realisatie van 143 woningen verdeeld over vier appartementencomplexen met in totaal 90 sociale huurwoningen en verder 39 rijwoningen in de sociale huur en 14 kooprijwoningen.

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 20 december 2022 en met ingang van 9 februari 2023 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening maken overheden sinds 1 januari 2010 hun ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Dit bestemmingsplan is opgemaakt volgens de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant. Of gebruik het plannummer NL.IMRO.0505.BP197Hercharlotzd-3001 als zoekterm.

Informatie

Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure? Belt u dan met de Stadswinkel, tel 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden: