Kombipark

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, dat wordt begrensd door: de Overkampweg, de Karel Lotsyweg, Oudendijk en N3. In het plan wordt de verdere ontwikkeling van het gebied mogelijk gemaakt.

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 3 februari 1998.

Let op: dit bestemmingsplan is op een aantal locaties vervangen door een nieuw plan, het gaat om:

1e herziening Kombipark, locatie Hostel

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier downloaden.

toelichting

regels

verbeelding