1e herziening Kombipark, locatie Hostel

Ligging en inhoud

In het plan wordt de geldende bestemming Gemengde doeleinden nader gedetailleerd in Maatschappelijk. Binnen deze bestemming wordt de realisering van een hostel in de vorm van een woonzorgvoorziening voor drugsverslaafden mogelijk gemaakt.

Het plan ligt aan de Oudendijk nabij de Amnesty Internationalweg.

kaartje ligging Kombipark, locatie Hostel

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 15 februari 2011 vastgesteld en met ingang van 12 mei 2011 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit