Willemsdorp-2011

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied rond de Rijksstraatweg en de rijksweg A16, inclusief het HSL-tracé en als vertrekpunt wordt uitgegaan van de bestaande ruimtelijke en functionele structuur. Er worden geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het Recreatie- en Watersportcentrum De Biesbosch (voorheen Bruggehof) is opgenomen in dit plangebied.

kaartje ligging Willemsdorp

Inwerking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 28 juni 2011 vastgesteld en met ingang van 25 augustus 2011 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit