3e herziening Schil, locatie hotel Vrieseplein

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een locatie aan het Vrieseplein en is gericht op het realiseren van een hotel met parkeervoorzieningen.

kaartje ligging hotel Vrieseplein

In werking getreden 

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 20 februari 2018 en met ingang van 17 april 2018 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

bijlage bij raadsvoorstel

raadsbesluit