1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring

Ligging en inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Grote Hondring 20, waar tot voor kort een school gevestigd was. De betreffende grond leent zich voor het realiseren van in totaal 12 woningen en het ontwerpbestemmingsplan biedt daarvoor de juridisch-planologische basis.

kaartje ligging Grote Hondring

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 19 juni 2018 en met ingang van 29 oktober 2019  in werking getreden en onherroepelijk geworden.

 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

 

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

 

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

regels (pdf, 63kB)

verbeelding (pdf, 145 kB)

toelichting (pdf, 394 kB)

raadsbesluit (pdf, 554 kB)

raadsbesluit aanvullende zienswijze (pdf, 432 kB)