9e herziening Dubbeldam, locatie Zuidendijk 302

Ligging en inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Zuidendijk 302, waar een wijnmakerij met wijnproeverij en beperkte verkoopruimte wordt gerealiseerd. Tevens wordt de bedrijfswoning op een nadere locatie op het betreffende perceel gerealiseerd. Met name voor laatstgenoemde ontwikkeling is een herziening van het vigerende bestemmingsplan nodig. 

kaartje ligging Zuidendijk 302

Inwerking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 18 december 2018 en met ingang van 5 februari 2019  in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14 078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit