4e herziening Sterrenburg, locatie Deimospad 21

Ligging en inhoud

De bestemmingsherziening betreft een kavel ter plaatse van het Deimospad 21 in Sterrenburg. De bestemmingsplanwijziging omvat de sloop van de bestaande woning en de vrijstaande garage en het splitsen van een kavel in twee kavels van ongeveer gelijke grootte, waarop twee woningen zullen worden gebouwd.

kaartje ligging Deimospad

In werking getreden

het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 28 mei 2019 en met ingang van 24 juli 2019 onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking (pdf, 35 kB)

toelichting (pdf, 650 kB)

regels (pdf, 45 kB)

verbeelding (pdf, 77 kB)

raadsbesluit (pdf, 451 kB)