4e herziening Schil, locatie Kromhout-Warmoezierspad

Ligging en inhoud

Het plan voorziet in het deels slopen, het deels transformeren van de bebouwing op de hoek Kromhout-Warmoezierspad en het deels toevoegen van woningen waardoor in totaal 35 woningen en appartementen op deze locatie ontstaan.

kaartje ligging

In werking getreden

het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 28 januari 2020 en met ingang van 23 maart 2020 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

U kunt het bestemmingsplan ook hier downloaden.

bekendmaking (pdf, 0.4 mB)

toelichting (pdf, 0.9 mB)

regels (pdf, 0.4 mB)

verbeelding (pdf, 0.2 mB)

raadsbesluit (pdf, 0.5 mB)