4e herziening Dordtse Kil, locatie Kiltunnel

Ligging en inhoud


Op 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Dordtse Kil" vastgesteld. Het plangebied beslaat de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II, III en de toekomstige locatie van Dordtse Kil IV. Voor het gebied Dordtse Kil IV is inmiddels een nieuw bestemmingsplan vastgesteld.
In 2020 wordt de Kiltunnel gerenoveerd alsmede de toegangsweg tot de tunnel, de fiets op- en ingangen en de tolpoorten. Het kantoorgedeelte wordt voor de medewerkers van de Kiltunnel aangepast aan de nu geldende arbeidsomstandigheden. Hiervoor wordt het bestaande kantoorgedeelte gesloopt en een nieuw, groter gebouw teruggeplaatst. Ook wordt het aantal tolpoorten vergroot, zodat de doorstroming wordt verbeterd.
Het bouwvlak wordt ten opzichte van het geldende bestemmingsplan Dordtse Kil vergroot en de maximale bouwhoogte wordt van 6 meter naar 10 meter verhoogd.

kaartje ligging

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 15 april 2020 en met ingang van 15 juni 2020 in werking getreden en onherroepelijk geworden.


Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versieď‚Ž.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.
- Bekendmaking (pdf, 45 kB)

- Raadsbesluit (pdf, 402 kB)

- Regels (pdf, 87 kB)

- Verbeelding (pdf, 149 kB)

- Toelichting (pdf, 545 kB)