3e Herziening Staart, bouwhoogte silo's

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt in de wijk Staart aan de kop van de Grevelingenweg.

Om op dit perceel de vestiging van een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie mogelijk te maken is het wenselijk de toegestane bouwhoogte te verhogen. De herziening maakt het mogelijk om voor silo's de toegestane maximale bouwhoogte van 15 meter te verhogen naar 25 meter.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het door de raad op 23 maart 2021 vastgestelde bestemmingsplan '3e herziening Staart, locatie bouwhoogte silo's'. (NL.IMRO.0505.BP187Herzhoogsilo-3001) met bijbehorende stukken met ingang van 1 april 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskan­toor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht.

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 23 maart 2021 en met ingang van 14 mei 2021 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening maken overheden sinds 1 januari 2010 hun ruimtelijke plannen digitaalbeschikbaar. Dit bestemmingsplan is opgemaakt volgens de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant. Of gebruik het plannummer NL.IMRO.0505.BP187Herzhoogsilo-2301 als zoekterm.

Informatie

Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure? Belt u dan met de behandelend ambtenaar, de heer D. van de Riijdt van de afdeling Ruimtelijke Kwaliteit: telefoonnummer (078) 770 4916.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden: