2e herziening Sterrenburg, locatie De Jagerweg 54

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op locatie De Jagerweg 54 waar de bestaande bebouwing wordt gesloopt en wordt vervangen door nieuwe zorgwoningen.

kaartje ligging De Jagerweg 54

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 27 juni 2017 en met ingang van 15 augustus 2017 onherroepelijk geworden. 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14 078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit