2e herziening Schil, locatie skatepark Wilgenbos

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan is gericht op het positief bestemmen van het bestaande skatepark onder en tussen de bruggen van Dordrecht naar Zwijndrecht.

kaartje ligging Wilgenbos

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 25 november 2014 vastgesteld en met ingang van 15 januari 2015 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit