2e herziening Dubbeldam, locatie Iepenlaan

Ligging en inhoud

Deze herziening van het bestemmingsplan Dubbeldam heeft betrekking op de sloop van het huidige gymnastieklokaal en het bouwen van maximaal 3 woningen.

kaartje ligging Iepenlaan

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 15 juni 2016 en met ingang van 6 augustus 2016 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit