1e herziening Schil, locatie Nicolaasstraat

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de sloop van 9 woningen en het terugbouwen van 7 woningen ter plaatse van Nicolaasstraat 26 t/m 44.

kaartje ligging locatie Nicolaasstraat

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 16 september 2014 vastgesteld en met ingang van 6 november 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit