1e herziening Dubbeldam, locatie Laantje van Middenhoeve

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van een woning ter plaatse van de huidige schuur in het gebied aan het Laantje van Middenhoeve. Ook de bestaande hoeve is in het plan opgenomen met een woonbestemming.

kaartje ligging 1e herziening Dubbeldam, locatie laantje van Middenhoeve

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 27 mei 2014 vastgesteld en met ingang van 17 juli 2014 in werking getreden. Door een ingesteld beroep is het plan nog niet onherroepelijk.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit