1e herziening Dordtse Kil, locatie Dordtse Kil III-zuidwest

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan is gericht op het verhogen van de bouwhoogte in het zuidwestelijk deel van het bedrijventerrein Dordtse Kil III.

kaartje ligging Dordtse Kil III zuidwest

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 17 februari 2015 en met ingang van 18 april 2015 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit