1e herziening Amstelwijck, locaties Laan van Barcelona en Kilweg

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een uitbreiding van hotel Van der Valk en het positief bestemmen van een bestaande woning aan de Kilweg.

kaartje ligging laan van Barcelona Kilweg

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 11 september 2018 en met ingang van 6 november 2018 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit