150 kV-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven- Alblasserdam

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de aanleg van een enkel circuit kabeltracé voor een ondergrondse 150kV- hoogspanningsverbinding (bestaande uit 1 circuit) tussen de 150kV-stations Dordrecht Merwedehaven en Alblasserdam.

kaartje ligging 150 kV tracé

 

Inwerking getreden

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 9 juli 2019 vastgesteldt. Met ingang van 10 september 2019 is het plan onherroepelijk en in werking.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure? Bel dan met de Stadswinkel via telefoonnummer 14 078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan ook downloaden:

bekendmaking (pdf, 39 kB)

toelichting (pdf, 994 kB)

regels (pdf, 157 kB)

verbeelding (pdf, 881 kB)

raadsvoorstel (pdf, 1.245 kB)

raadsbesluit (pdf, 469 kB)