Checklist bedrijf starten

Een goed begin is het halve werk. Door een goede en zorgvuldig voorbereide start te maken, vergroot u de slagingskans van uw onderneming.

Maar waar moet u als startende ondernemer beginnen? Wij hebben voor u een aantal zaken op een rij gezet waar u in ieder geval aan moet denken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO, betekent dat u als ondernemer rekening houdt met het effect van uw bedrijf op mens en milieu. De toekomstbestendige starter ziet MVO niet als iets extra's, maar als een meerwaarde voor het bedrijf. MVO biedt ondernemers nieuwe kansen. Enkele voordelen van MVO:

  • levert kostenbesparing op
  • speelt sneller in op de markt
  • haalt positieve publiciteit
  • verkleint ondernemersrisico’s
  • trekt (nieuwe) klanten
  • bouwt op tevreden medewerkers

Bovendien is het voor startende ondernemers een stuk gemakkelijker om MVO te integreren in het bedrijf dan bestaande bedrijven. Pas MVO dus niet toe in een later stadium maar juist nu, beginnend bij het ondernemersplan. Denk daarbij aan MVO in al uw bedrijfsprocessen, zowel marketing, huisvesting, personeel, inkopen en financiën. Als startende ondernemer hoeft u daarbij niet van nul te beginnen. Er zijn al heel veel tips, kennis, tools en praktijkvoorbeelden beschikbaar, ook in Dordrecht en omgeving. Meer informatie vindt u op de websites hieronder.

Website MVO Nederland
Website Vrienden van Nudge Drechtsteden

Ondernemingsplan

Als u een onderneming wilt beginnen, is het verstandig eerst een ondernemingsplan te maken. Het plan zet uw ideeën op een rij. Ook kunt u het gebruiken voor mogelijke zakenpartners of een eventuele kredietaanvraag. Een ondernemingsplansjabloon kunt u downloaden via de site van Qredits.

Ondernemingsplansjabloon website Qredits
Stappenplan bedrijf starten

Rechtsvorm

De vorm die u kiest voor de uitoefening van uw onderneming, heet de 'rechtsvorm'. Of u uw onderneming alleen of met partners start, kan bepalend zijn voor de rechtsvorm. De rechtsvorm is niet alleen van belang voor uw aansprakelijkheid, maar is ook van belang voor uw belastingverplichtingen. Informatie over rechtsvormen vindt u op onderstaande website van de Kamer van Koophandel.

Website Ondernemersplein - overzicht rechtsvormen

Kamer van Koophandel

Voor het starten van een onderneming moet u inschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland zijn dit wettelijk verplicht. Dit kan vanaf een week vóór de start, tot een week ná de start van uw onderneming. Meer informatie vindt u op onderstaande websites van het Ondernemersplein en de Kamer van Koophandel.

Website Kamer van Koophandel
Website Ondernemersplein

Belastingen

Iedereen die een eigen bedrijf start, krijgt vroeg of laat met de belastingdienst te maken. Na inschrijving in het Handelsregister geeft de Kamer van Koophandel uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich dus niet apart aan te melden bij de Belastingdienst. De belangrijkste 2 aandachtspunten voor de ondernemer zijn de omzetbelasting (btw) en de Inkomstenbelasting afdrachten. U ontvangt van de Belastingdienst een btw-nummer, voor het afdragen van de omzetbelasting. Elke ondernemer, met uitzondering van een BV en een NV, moet over de nettowinst inkomstenbelasting betalen. In het begin merkt u hier niet veel van. Maar vergist u zich niet. De inkomstenbelasting kan u onaangenaam verrassen! Op onderstaande websites vindt u meer informatie over belastingen, waarmee u als ondernemer te maken krijgt.

Website Belastingdienst
Website Ondernemersplein

Financieringsplan

Er zijn veel manieren om een bedrijf te financieren. Het is belangrijk dat u een financieringsplan opmaakt voordat u begint met ondernemen. Niet iedereen heeft voldoende eigen vermogen. U zult op zoek moeten naar andere financieringsmogelijkheden, zoals een lening of microkrediet. Het financieringsplan geeft aan hoe u de start van het bedrijf denkt te financieren. Informatie over microfinanciering en het Microfinancieringsondernemerspunt vindt u op onderstaande productpagina "Microfinanciering". Het Regionaal Bureau Zelfstandigen te Rotterdam kan een (startende) ondernemer een rentedragende lening (starterskrediet) verstrekken; BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen). Meer hierover leest u op onderstaande website. Het Industriefonds stelt jaarlijks een beperkt aantal startersbudgetten beschikbaar. Voorwaarde is wel dat de producten van de nieuwe onderneming zijn gebaseerd op technologisch innovatieve ideeën en dat de ondernemer een diploma op HBO-niveau heeft. Voor meer informatie kijkt u op de onderstaande website van het Industriefonds. De Stichting Integraal Ondernemen Drechtsteden stelt bedrijven in de sector scheepbouw en scheepvaart op zeeën en rivieren in de regio Drechtsteden in de gelegenheid gebruik te maken van de Innovatie Prestatie Contract Subsidieregeling (IPC). U leest hier meer over op onderstaande website van de Stichting Integraal Ondernemen Drechtsteden. Algemene informatie over het maken van een financieringsplan vindt u op onderstaande website van de Kamer van Koophandel.

Website Kamer van Koophandel
Website Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)
Website NexTech
Website Financieringsfonds MKB Drechtsteden
Website Ondernemersplein: familie en vrienden
Website Ondernemingsplan: financiën

Vergunningen, wet- en regelgeving

Het is van belang om te voldoen aan wet- en regelgeving zoals milieu-eisen en bestemmingsplannen. U kunt geen duurzame onderneming opstarten zonder u te houden aan de vereiste wet- en regelgeving. Op het Ondernemersplein vindt u informatie over wet- en regelgeving waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen. Vindt u daar niet wat u zoekt? Dan kunt u altijd contact opnemen met Dordt Onderneemt. Zij helpen u graag verder.

Website Ondernemersplein - Gemeente Dordrecht
Dordt onderneemt

Locatiekeuze en vestiging

Diverse factoren zijn medebepalend voor de locatiekeuze, zoals de huurprijzen, de doelgroep en misschien zelfs of u als ondernemer zelf in de buurt of stad woonachtig bent. De ontwikkelingsplannen worden vaak over het hoofd gezien. Dit kan nadelig uitpakken. Wees dus alert en probeer te achterhalen wat de ontwikkelingsplannen zijn van de gemeente in dat gebied. Informatie over bedrijfslocaties in Dordrecht vindt u via de link "Bedrijfshuisvesting". Ook op de onderstaande websites van Bedrijvencentrum Drechtsteden, de Kansenflat en het CS gebouw vindt u meer informatie. Informatie over beroepsuitoefening aan huis vindt u in onderstaande productpagina 'Beroepsuitoefening aan huis'. Meer algemene informatie over huisvesting en ruimte voor uw bedrijf vindt u op onderstaande website van de Kamer van Koophandel.

Informatie over Bedrijf aan huis
Website Ondernemersplein: uw locatie kiezen
Bedrijfshuisvesting
Woning voor andere doeleinden gebruiken

Marketing en strategie

Als u wilt opvallen is het belangrijk om niet hetzelfde te doen als uw concurrenten. U wilt de aandacht van de klant krijgen, zodat deze zijn euro bij u uitgeeft en niet bij de concurrent. Om de aandacht van de klant te krijgen is het handig om aan doelgroepselectie te doen. Zelf actief nadenken en creatief zijn in het vinden van manieren om onder andere prijsconcurrentie uit de weg te gaan. Op onderstaande websites vindt u informatie over marketing voor starters.

Website Ondernemersplein - marketing
Website Ondernemersplein - marktonderzoek
Website Ondernemersplein - strategie
Website Ondernemersplein - klantonderzoek
Website Onderzoekscentrum Drechtsteden

Verzekering

Verzekeringen zijn een belangrijke en noodzakelijke kostenpost voor ondernemers. Verzekeringen dekken risico's af die u niet zelf kunt dragen. Als u in loondienst bent, regelt een werkgever zaken zoals pensioen en verzekeringen voor u. Als ondernemer moet u dit zelf regelen. Hierbij kunt u denken aan:

  • overlijden
  • arbeidsongeschiktheid
  • schade en aansprakelijkheid
  • pensioen

Op onderstaande websites vindt u meer informatie over verzekeringen voor uw onderneming.

Website Ondernemersplein: soorten verzekeringen
Website Broodfonds

Kennis van product en markt

De trends en ontwikkelingen in de markt en rondom het product kunnen medebepalend zijn voor het slagen van uw onderneming. Daarom is het belangrijk dat u zich als startende ondernemer hierin verdiept. Op de onderstaande website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over de regels waarmee u bij verkoop te maken heeft.

Website Ondernemersplein - marktonderzoek

Familie

De familie wordt vaak vergeten. Maak duidelijke afspraken met uw partner, zodat de verwachtingen en onderlinge verdeling van de taken aan het thuisfront over en weer duidelijk zijn.

Voorraadbeheer (inkoop en verkoop)

Als u goederen inkoopt en verkoopt, moet u rekening houden met voorraadbeheer: het beheren van aangekochte goederen die verder verkocht of gebruikt kunnen worden. Voorraadbeheer is van grote invloed op uw bedrijfsresultaat. Te veel voorraad kost geld, een te kleine voorraad geeft leveringsproblemen. Door de omloopsnelheid van uw producten te onderzoeken, kunt u uw voorraad beter beheren. Er bestaan meerdere methoden voor het boekhoudkundig waarderen van voorraad. Met een goed doordachte methode kan een (startende) ondernemer aanzienlijke besparingen realiseren aan de kostzijde.

Financiële administratie

Vaak wordt de boekhouding van een onderneming gezien als een noodzakelijk kwaad. Maar de financiële administratie is meer dan een verplichting. Een bijgehouden financiële administratie die goed is ingericht, levert de ondernemer een goudmijn aan informatie. Hierdoor wordt het makkelijker om de onderneming bij te sturen. Op onderstaande website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie.

Website Ondernemersplein: administratie

Netwerk

Het belang van kennis delen wordt vaak onderschat. Het is goed om meer dan één hulp- en informatiebron te hebben. Uw netwerk kan antwoord geven op uw vragen of een verfrissende kijk geven op dingen. Informatie over netwerkbijeenkomsten en advies voor startende ondernemers vindt u op onderstaande pagina's van de website van de Kamer van Koophandel en de websites van diverse ondernemersverenigingen. Op de onderstaande productpagina 'Mentorproject Startende ondernemers' leest u meer over dit project, waarbij startende ondernemers worden gekoppeld aan ervaren mensen uit het bedrijfsleven.

Website Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden
Website Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV)
Website Werkgevers Drechtsteden
DOCK Dordrecht
Coaching voor ondernemers
SocialMediaClub078Plus op LinkedIn
Website Buzinezzclub
Website Ondernemersplein - klanten vinden
Website Ondernemersplein - landelijk netwerken
Website Werk Plus Ervaring

Duidelijke afspraken

Duidelijkheid kan veel onaangename verrassingen voorkomen. Het is belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over wie, wat, wanneer en waar levert. Zet de gemaakte afspraken duidelijk op papier. Zo voorkomt u misverstanden.

Heeft u nog vragen?

Stel deze dan aan Dordt onderneemt via onderstaand contactformulier. Of u belt via telefoonnummer 14 078. Meer algemene informatie over het starten van een bedrijf vindt u op de website Ondernemersplein. U kunt ook bellen naar 0900 608 0 900 (€ 0,10 per minuut) op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur. Op maandag kunt u vanaf 10.00 uur bellen.

Contactformulier Dordt Onderneemt
Website Ondernemersplein