Woning voor andere doelen gebruiken

Wilt u uw woning (tijdelijk) helemaal of voor een deel voor een ander doel gebruiken? Daarvoor heeft u 1 of meer vergunningen nodig. Dit geldt voor woningen die bij de gemeente als woning bekend staan. Zonder vergunning(en) mag u uw woning niet voor andere doelen gebruiken.

Andere doelen dan wonen

Voorbeelden om een woning voor een ander doel te gebruiken zijn: 

 • het veranderen van een woonruimte in een bedrijfsruimte
 • het veranderen van een woonruimte in een kantoor of winkel
 • het samenvoegen van meerdere woonruimten tot 1 woonruimte
 • het (gedeeltelijk) verhuren van woonruimte zoals bijvoorbeeld voor Bed & Breakfast of kamerverhuur

U heeft ook een vergunning nodig wanneer u uw woning bouwkundig opdeelt in meerdere woningen.

Kamerverhuur

Bent u eigenaar van de woning en woont u zelf in de woning? Dan mag u zonder toestemming 1 kamer verhuren aan 1 persoon.

Bent u eigenaar van de woning en woont u zelf op een ander adres? Dan mag u zonder toestemming 2 kamers verhuren (1 persoon per kamer).

In de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht leest u de regels voor kamerverhuur.

Onttrekkingsvergunning

Verhuurt u meer dan 2 kamers in 1 woning? Dan heeft u een onttrekkingsvergunning nodig. Bij de behandeling van uw vergunning kijken we ook naar de kamerverhuur bij u in de straat. Maximaal 2% van de woningen per straat zijn vrij te gebruiken voor kamerverhuur. Wilt u weten of u uw woning voor kamerhuur mag gebruiken? Bel dan met de afdeling Huisvesting van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) op telefoonnummer 078 770 85 85.

Vergunning(en) nodig

U heeft een onttrekkingsvergunning nodig als u een zelfstandige woonruimte wilt onttrekken aan de woningvoorraad. Een zelfstandige woonruimte heeft een eigen toegang, een eigen keuken en een eigen toilet.

Daarnaast heeft u ook een omgevingsvergunning nodig als:

 • u een woning een andere functie of bestemming wilt geven
 • u de woning bouwkundig wilt opdelen in meerdere woningen
 • het nieuwe gebruik niet klopt met het bestemmingsplan
Woning met Bed & Breakfast

Bij Bed & Breakfast (B&B) biedt u in uw woning betaalde slaapruimte aan voor 1 of enkele nachten. 

U mag zonder toestemming een B&B in uw woning houden. Hiervoor gelden wel regels:

 • u gebruikt maximaal 25% van het vloeroppervlak van de woning tot hooguit 50 m2
 • u bied maximaal 4 bedden aan voor slaapruimte
 • u bent zelf bewoner van de woning waar u de B&B houdt
 • u zorgt op eigen terrein voor parkeer- en stallingbehoefte die de B&B met zich meebrengt. Parkeren mag op de openbare weg als dit niet leidt tot verkeers- en parkeeroverlast
 • de B&B past in een woonomgeving
 • u mag geen producten verkopen
 • u mag alleen een kleine naams- en beroepsaanduiding hebben bij de woning

Als u andere plannen heeft, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Houd u er rekening mee dat uw aanvraag geen garantie is dat u de vergunning krijgt. Vooraf kunt u bij Dordrecht Onderneemt advies vragen.

Welke bestemming uw woning heeft en welke planregels daarvoor gelden leest u op:

Meer informatie

Misschien zijn deze pagina's ook interessant voor u: 

Of kijk op Wat speelt er in uw buurt

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met OZHZ.