Horeca starten

Als u een horeca-onderneming wilt starten of overnemen, heeft u naast een mogelijke ontheffing van het bestemmingsplan ook andere vergunningen nodig. Op deze pagina vindt u informatie over de vergunningen die u nodig kunt hebben.

Bestemmingsplan

Of u uw onderneming kunt starten of overnemen op de door u gewenste locatie hangt af van het bestemmingsplan. Lees meer over de pagina Bestemmingsplan, of neem contact op met Dordt Onderneemt.

Contact Dordt Onderneemt
Informatie over Bestemmingsplan

Ontheffing bestemmingsplan

Als er een ontheffingsmogelijkheid voor horeca is in het bestemmingsplan, kunt u ontheffing aanvragen met een omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket Online. De aanvraag vindt u onder het kopje 'Terrein inrichten of veranderen' onder de noemer 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'. U stuurt als bijlage informatie mee over:

 • horecaconcept
 • openingstijden
 • aantal zitplaatsen
 • doelgroep
 • aanbod
 • schetstekening van de oppervlakte en inrichting

Aan de hand hiervan beoordelen wij of de horecagelegenheid een juiste bijdrage levert aan het functioneren van de straat.

Omgevingsloket online

Horeca ondergeschikt aan hoofdactiviteit

Als de horeca-activiteiten ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie, zoals detailhandel, dan kan het zijn dat u geen ontheffing nodig heeft. Alle informatie hierover vindt u in de beleidsregel “Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming”.

Beleidsregel ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming (pdf, 72 kB)

Vergunningen voor het starten van een horecaonderneming

Behalve dat u misschien ontheffing van het bestemmingsplan nodig heeft, zijn meestal ook andere vergunningen of meldingen nodig. Welke dat zijn hangt af van de locatie en de activiteiten die u wilt gaan doen. Bijvoorbeeld een:

 • exploitatievergunning
 • drank- en horecavergunning
 • omgevingsvergunning
 • aanwezigheidsvergunning
 • vergunning of melding op grond van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim)
 • vergunning of melding brandveilig gebruik
 • ontheffing openings- en sluitingstijden
 • exploitatievergunning automatenhal
 • exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf
Exploitatievergunning

U heeft een exploitatievergunning nodig voor het exploiteren van een restaurant, café, buurthuis, kantine of een hierbij behorend terras.

Informatie over Exploitatievergunning inrichting
Informatie Exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf

Drank- en horecavergunning

Als u in uw onderneming (zwak) alcoholische dranken wilt schenken, heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Mogelijk heeft u ook één of meerdere van de overige vergunningen nodig.

Informatie over Drank en horecavergunning aanvragen

Omgevingsvergunning

U heeft een omgevingsvergunning nodig, als u plannen heeft om één of meerdere activiteiten in, op of rondom uw woning of uw bedrijf wilt uitvoeren zoals:

 • bouwen
 • bouwwerk brandveilig gebruiken
 • reclame plaatsen of aanbrengen
 • handelingen verrichten met gevolgen voor beschermde monumenten
 • handelingen verrichten in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Om te bepalen of u een vergunning nodig heeft, kunt u als hulpmiddel een omgevingscheck uitvoeren. De omgevingscheck doet u via het Omgevingsloket online.

Informatie over Aanvragen Omgevingsvergunning

Aanwezigheidsvergunning

Als u een kansspelautomaat in uw bedrijf wilt heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige inrichtingen zoals bijvoorbeeld cafés, bars en nachtclubs en laagdrempelige inrichtingen zoals bijvoorbeeld snackbars, kantines en restaurants.

Informatie over Aanwezigheidsvergunning

Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

U heeft een vergunning nodig of doet een melding als u een bedrijf start dat valt onder het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim). Hieronder vallen onder andere: detailhandelsbedrijven, herstelinrichtingen voor motorvoertuigen, houtbewerkende bedrijven en horecabedrijven.

Informatie over Melding milieubeheer

Brandveilig gebruik?

U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig als in het bouwwerk de volgende activiteiten plaatsvinden:

 • het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan 5 personen of meer, zoals vermeld in artikel 7.3.1 van de Bouwverordening van de gemeente Dordrecht
 • het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin dagverblijf verschaft wordt aan:
  • meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar
  • meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen

U heeft een meldingsplicht bij een bouwwerk waar 50 personen of meer tegelijk aanwezig zullen zijn of wanneer sprake is van een woonfunctie die gebruikt wordt voor kamergewijze verhuur aan meer dan 4 personen.

Informatie over Brandveilig gebruik

Ontheffing openings- en sluitingstijden nodig?

U heeft een ontheffing openings- en sluitingstijden nodig als u uw horeca-inrichting buiten de vaste openings- en sluitingstijden wilt openhouden.

Informatie over Ontheffing openings- en sluitingstijden

Exploitatievergunning automatenhal

U heeft een exploitatievergunning automatenhal nodig als u een onderneming wilt starten met speelautomaten.

Informatie over Exploitatievergunning automatenhal

Exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf

U heeft een exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf nodig als u een bordeel of een escortbedrijf wilt starten.

Informatie over Exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf

Heeft u vragen?

Stel deze dan via het webformulier. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons. Ook vindt u meer informatie op de pagina Dordt onderneemt.

Dordt Onderneemt
Webformulier Vragen en opmerkingen aan de Stadswinkel