Afvalwater lozen in oppervlaktewater

Wilt u afvalwater wilt lozen op het oppervlaktewater? Dan heeft u als burger of bedrijf een vergunning nodig. Of u maakt een melding. Op de website van Waterschap Hollandse Delta staat wanneer een aanvraag of een melding nodig is.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website van het Waterschap Hollandse Delta. U kunt ook bellen met Waterschap Hollandse Delta. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0900 200 50 05.