Stadspolder

 • Stadspolderring fase 1

  Op de afbeelding staat uitvoeringsfase 1. Hier starten we met de werkzaamheden. Deze fase loopt vanaf de rotonde met de aansluiting op de Groene Zoomen en het Bakema-erf tot de kruising met het Suze Groeneweg-erf en Rudyard Kipling-erf. Via omleidingsborden en een bewonersbrief informeren wij u hoe u met de auto de wijk kunt verlaten.

 • Stadspolderring fase 2

  Op de afbeelding staat uitvoeringsfase 2. Deze bevat de kruising Suze Groeneweg-erf en Rudyard Kipling-erf en loopt tot even voor de aansluiting met de Recklinghausenweg. Via omleidingsborden en een bewonersbrief informeren wij u hoe u met de auto de wijk kunt verlaten.

 • Stadspolderring fase 3

  Op de afbeelding staat uitvoeringsfase 3. Dit betreft de aansluiting van de Recklinghausenweg.
  Via de Groene Zoom heeft men toegang tot de Stadspolder.

 • Stadspolderring fase 4

  De afbeelding geeft uitvoeringsfase 4 weer. Deze loopt vanaf het kruispunt Recklinghausenweg tot de kruising Joke Smit-erf en Selma Lagerlöf-erf. Via omleidingsborden en een bewonersbrief informeren wij u hoe u met de auto de wijk kunt verlaten.

 • Stadspolderring fase 5

  Op de afbeelding staat uitvoeringsfase 5. Deze bevat de kruising Joke Smit-erf en Selma Lagerlöf-erf en loopt tot de kruising Frida Katz-erf en Pearl Buck-erf. Via omleidingsborden en een bewonersbrief informeren wij u hoe u met de auto de wijk kunt verlaten.

 • Stadspolderring fase 6

  De afbeelding geeft uitvoeringsfase 6 weer. Deze bevat de kruising Frida Katz-erf en Pearl Buck-erf en loopt tot de kruising Aletta Jacobs-erf en Hermann Hesse-erf. Via omleidingsborden en een bewonersbrief informeren wij u hoe u met de auto de wijk kunt verlaten.

 • Stadspolderring fase 7

  Op de afbeelding staat uitvoeringsfase 7. Deze bevat de kruising Aletta Jacobs-erf en Hermann Hesse-erf en loopt tot het Mina Krüseman-erf en Jean-Paul Sartre-erf. Via omleidingsborden en een bewonersbrief informeren wij u hoe u met de auto de wijk kunt verlaten.

 • Stadspolderring fase 8

  De afbeelding geeft uitvoeringsfase 8 weer. Deze start met de kruising Mina Krüseman-erf en Jean-Paul Sartre-erf en loopt tot de kruising Johanna Naber-erf en Simon Vestdijk-erf. Via omleidingsborden en een bewonersbrief informeren wij u hoe u met de auto de wijk kunt verlaten.

 • Stadspolderring fase 9

  Op de afbeelding staat de laatste uitvoeringsfase, fase 9. Deze start met de kruising Johanna Naber-erf en Simon Vestdijk-erf en loopt door tot het spoorwegviaduct. Via omleidingsborden en een bewonersbrief informeren wij u hoe u met de auto de wijk kunt verlaten.

 • Stadspolder-Simon Bakema

  Afbeelding van de nieuwe situatie van de aansluiting van de Stadspolderring op de rotonde van de Groene Zoom en het Bakema-erf. Van de vervallen bushalte aan de zijde van het Bakema-erf (oostzijde) vervalt het asfalt en de tegels tussen de rijweg en het fietspad. We trekken de trottoirband langs de rijweg recht. De verhardingen vervangen we door groen. We vernieuwen alle verhardingen van gevel tot gevel. De werkzaamheden vallen in uitvoeringsfase 1.

 • Stadspolder-Kipling-Groeneweg

  De afbeelding betreft de aansluiting van het Suze Groeneweg-erf en Rudyard Kipling-erf op de Stadspolderring. We vervangen de bestaande busdrempels in de rijloper. Aan de zijde van het Suze Groeneweg-erf vervangen we de in- en uitvoeger langs de Stadspolderring door groen. De afstand om de Stadspolderring over te steken tot de middenberm is dan korter. We vernieuwen alle verhardingen tussen de buitenranden van het trottoir. De werkzaamheden van uitvoeringsfase 1 gaan tot de aansluiting van de zijwegen. De kruising zelf behoort tot uitvoeringsfase 2. Uitvoeringsfase 2 loopt tot de kruising Recklinghausenweg.

 • Stadspolder-Recklinghausenweg

  Deze afbeelding behoort bij de kruising Recklinghausenweg met de Stadspolderring. Voornaamste aanpassing is dat we de oversteek van het doorgaand fietspad langs de Stadspolderring ter plaatse van de rijloper van de Recklinghausenweg uitvoeren in rood asfalt. De werkzaamheden vallen in uitvoeringsfase 3.

 • Stadspolder-Joke Smit-erf

  De afbeelding geeft de aansluiting van Joke Smit-erf en Selma Lagerlöf-erf weer. De fietsstroken van rood asfalt worden breder, waardoor de rijloper smaller wordt. Op de afbeelding staan 3 verkeersdrempels. Deze drempels brengen we aan over de hele breedte van de rijweg. Dit is rijloper en fietsstrook. Ook brengen we een drempel aan tussen de Recklinghausenweg en het Joke Smit-erf. De voorsorteerstroken ter plaatse van de middenberm verdwijnen. We vervangen deze door groen. De werkzaamheden van uitvoeringsfase 3 gaan tot de aansluiting van de zijwegen. De kruising zelf behoort tot uitvoeringsfase 4. Uitvoeringsfase 4 loopt tot de aansluiting Frida Katz-erf en Pearl Buck-erf.

 • Stadspolder-Frida Katz Pearl

  Dit is de afbeelding van de aansluiting Frida Katz-erf en Pearl Buck-erf. De belangrijkste aanpassing is het aanbrengen van een zebrapad. Ook hier verdwijnen de voorsorteerstroken. We vervangen ze door groenstroken. Evenals de rest van de Stadspolderring worden de fietsstroken iets breder. Voor de overstekende voetgangers en de fietsers wordt de lengte van de overstekende rijloper korter.
  De werkzaamheden van uitvoeringsfase 4 gaan tot de aansluiting van de zijwegen. De kruising zelf behoort tot uitvoeringsfase 5. Uitvoeringsfase 5 loopt tot de aansluiting Aletta Jacobs-erf en Hermann Hesse-erf.

 • Stadspolder-Lidl

  Deze afbeelding is de oversteekplaats bij het Polderbakkie. Het is de oversteek van het Frida Katz-erf naar de winkels aan het Pearl Buck-erf. De oversteek krijgt een zebrapad en verkeersdrempels over de hele breedte van de rijweg. We verbreden de fietsstroken iets. Zo wordt de rijloper smaller. De werkzaamheden vinden plaats in uitvoeringsfase 5.

 • Stadspolder-Alletta Jacobs

  Dit is de afbeelding van de aansluiting van het Aletta Jacobs-erf en het Hermann Hesse-erf met de Stadspolderring. De voornaamste aanpassingen vinden plaat in de middenberm. De voorsorteerstroken vervallen. We vervangen ze door groen. De fietsstroken worden iets breder. Voor de oversteekplaats aan de rechterzijde van de afbeelding maken we een verkeersbord op de weg. Ook maken we strepen op de weg om de automobilisten te waarschuwen voor deze oversteekplaats.
  De werkzaamheden van uitvoeringsfase 5 gaan tot de aansluiting van de zijwegen. De kruising zelf behoort tot uitvoeringsfase 6. Uitvoeringsfase 6 gaat tot de aansluiting met het Henriëtte Roland Holst-erf en Boris Pasternak-erf.

 • Stadspolder-Albert Camus

  Op de afbeelding staat de fietsoversteek tussen het Henriëtte Roland Holst-erf en het Albert Camus-erf. De fietsstroken links op de afbeelding richting het Aletta Jacobs-erf en het Hermann Hesse-erf worden iets breder. De andere kant op blijven de fietsstroken gelijk. Op de weg brengen we aan beide zijden afbeeldingen van een verkeersbord met een uitroepteken aan. Daarnaast brengen we witte strepen op de weg aan om de automobilisten te waarschuwen voor deze oversteekplaats. De werkzaamheden vinden plaats in uitvoeringsfase 6.

 • Stadspolder-Boris Pasternak

  Op de afbeelding is de aansluiting Henriëtte Roland Holst-erf en Boris Pasternak-erf te zien. Dit is het smalle deel van de Stadspolderring waar geen middenberm aanwezig is. Tussen deze aansluiting en de fietsoversteek van het Henriëtte Roland Holst-erf naar het Albert Camus-erf komt een verkeersdrempel over de gehele rijbaanbreedte. De drempel is niet zichtbaar op de afbeelding maar zit links van het plaatje. De fietsstroken worden hier weer iets breder. De werkzaamheden van uitvoeringsfase 6 gaan tot de aansluiting van deze zijwegen. De kruising zelf behoort tot uitvoeringsfase 7. Uitvoeringsfase 7 gaat tot de aansluiting met het Mina Krüseman-erf en het Jean-Paul Sartre-erf.

 • Stadspolder-oversteek Henriëtte Roland Holst

  Deze afbeelding is de fietsoversteekplaats van het fietspad van het Henriëtte Roland Holst-erf naar het Boris Pasternak-erf. We verbreden de fietsstroken zoveel mogelijk. Op de weg brengen we aan beide zijden op de rijloper afbeeldingen aan van een verkeersbord met een uitroepteken. Daarnaast brengen we witte strepen op de weg aan om de automobilisten te waarschuwen voor deze oversteekplaats. De werkzaamheden vinden plaats in uitvoeringsfase 7.

 • Stadspolder-Jean Paul Satre

  Deze afbeelding betreft de aansluiting van het Mina Krüseman-erf en het Jean-Paul Sartre-erf. In verband met ophoging van de weg zijn we genoodzaakt bomen te verwijderen. Deze vervangen we door andere soorten bomen. Links op de afbeelding staat de nieuwe verkeersdrempel. Deze vervangt de oude busdrempel. De werkzaamheden van uitvoeringsfase 7 gaan tot de aansluiting van deze zijwegen. De kruising zelf behoort tot uitvoeringsfase 8. Uitvoeringsfase 8 loopt door tot de aansluiting met het Johanna Naber-erf en het Simon Vestdijk-erf.

 • Stadspolder-Johanna Naber

  Op de afbeelding staat de T-aansluiting met het Johanna Naber-erf te zien. Ook hier gaan we de weg ophogen en moeten we bomen verwijderen. De 3 bomen recht tegenover het Johanna Naber-erf leveren gevaar op voor de daar aanwezige gasleidingen. Dit komt door wortelgroei. De aansluiting van de Stadspolderring met het Johanna Naber-erf voeren we uit als een inritconstructie. Daarbij loopt het trottoir in grijze bestrating door. Dit gebeurt volgens de eisen voor de overgang naar een 30 km-zone. Nu is het een aansluiting tussen 2 asfaltverhardingen. De werkzaamheden vinden plaats in uitvoeringsfase 8.

 • Stadspolder-Simon Vestdijk

  Deze afbeelding is de aansluiting van het Johanna Naber-erf en het Simon Vestdijk-erf. We moeten hier bomen verwijderen in verband met het ophogen van de weg. Daardoor kunnen we de parkeerplaatsen beter inrichten. We plaatsen nieuwe bomen van verschillende soorten terug. De werkzaamheden van uitvoeringsfase 8 gaan tot de aansluiting van deze zijwegen. De kruising zelf behoort tot uitvoeringsfase 9. Uitvoeringsfase 9 loopt door tot de aan het spoorviaduct.