Omgevingsvergunning aanvragen

Via het Omgevingsloket kunt u meerdere activiteiten zoals bouwen, slopen en kappen in één keer regelen. U vraagt hiervoor een omgevingsvergunning aan.

Digitaal regelen

Deze vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. U heeft daarvoor DigiD of eHerkenning nodig. Lees meer informatie over DigiD en eHerkenning.

Video met uitleg

Het Omgevingsloket is vernieuwd vanaf 1 januari 2024. In deze video krijgt u uitleg over de vergunningscheck en het aanvragen van een vergunning in het Omgevingsloket. 

Heeft u een vraag? Stel deze dan digitaal aan onze medewerkers.

Afhandeling

U krijgt binnen 8 weken (reguliere procedure) bericht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Zij handelen de aanvraag af namens de gemeente. Soms is de uitgebreide procedure van toepassing. Als dit zo is, dan hoort u dat van OZHZ.  

Kosten

De kosten hangen af van de soort aanvraag die u doet. Kijk in de legesverordening voor meer informatie.

Stappenplannen

Stappenplannen van veel voorkomende activiteiten. Klik op het stappenplan en zoek uw bouwactiviteit.

Voor u hebben wij de volgende stappenplannen uitgewerkt:

Aanvraag

U controleert met de vergunningscheck via het Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft. U kunt daarna direct online een omgevingsvergunning aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u hulp nodig heeft bij de aanvraag van uw vergunning kunt u een afspraak maken met een van onze medewerkers.

Voor ingewikkelde aanvragen adviseren wij u om informatie bij de aannemer te vragen.

Als uit de vergunningscheck blijkt dat u geen vergunning nodig heeft, heeft u in sommige gevallen wel een meldplicht. U doet uw melding dan uiterlijk 4 weken voor de aanvang van uw werkzaamheden. U hoeft na uw melding niet op toestemming van de gemeente te wachten om uw werkzaamheden uit te voeren.

Afhandeling

U krijgt binnen 8 weken antwoord van de gemeente als u een eenvoudige aanvraag doet. Deze termijn mogen wij eenmaal met 6 weken verlengen. Bij een ingewikkelde aanvraag krijgt u binnen 6 maanden antwoord van ons. Ook deze termijn mogen wij eenmaal met 6 weken verlengen.

Bij eenvoudige aanvragen denkt u bijvoorbeeld aan:

  • schuttingen en hekwerken
  • dakkapel
  • zonnepanelen

 Bij een ingewikkelde aanvraag denkt u bijvoorbeeld aan:

  • werkzaamheden aan een monumentaal pand
  • een ontheffing van het omgevingsplan
Starten van uw werkzaamheden

Na bekendmaking van de beschikking kan een belanghebbende (dit is een ander dan uzelf) bezwaar of beroep indienen. Dit kan tot 6 weken na de genomen beslissing. Dit bezwaar of beroep kan invloed hebben op de vergunning die wij aan u hebben afgegeven. Wij adviseren u om te wachten met uitvoeren van de werkzaamheden tot deze zes weken voorbij zijn. U bent verplicht om te wachten tot de bezwaar- of beroepstermijn voorbij is als u de werkzaamheden niet meer ongedaan kunt maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kappen van bomen of sloopwerkzaamheden.

Welstandsnota inzien

De Welstandsnota kunt u inzien via:

Weet wat er speelt in uw buurt