Aanbouw en uitbouwen

Heeft u wel of geen omgevingsvergunning nodig? Als u een aan- of uitbouw wilt plaatsen heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Voor u de aanvraag indient, doorloopt u eerst dit stappenplan. Hierna kunt u op een eenvoudige manier de vergunningscheck uitvoeren en/of de vergunning aanvragen. Hieronder leest u meer over het stappenplan, de vergunningscheck en de aanvraag. 

Stap 1: Voorbereiding op de vergunningscheck

Voordat u een vergunningscheck doet via het Omgevingsloket, controleert u eerst:

  • of uw woning een monument is en of uw woning in een beschermd stadsgezicht ligt
  • het omgevingsplan voor de regels van de ruimtelijke ordening in uw wijk
  • of u een kapvergunning nodig heeft

Als u deze informatie heeft gecontroleerd, kunt u de vragen in het Omgevingsloket direct beantwoorden.

Monumentenlijst en Beschermd stadsgezicht

Controleer of uw woning op de gemeentelijke- of Rijksmonumentenlijst is opgenomen. Controleer ook of uw woning binnen het beschermd stadsgezicht ligt. De rode lijn vormt de grens van het beschermde stadsgezicht in de binnenstad. De groene lijn is de grens van het beschermde stadsgezicht van de 19e eeuwse schil.

Omgevingsplan

Controleer het omgevingsplan voor de regels van de ruimtelijke ordening in uw wijk.

Kapvergunning

Controleer of u voor het kappen van een boom een kapvergunning nodig heeft. Als uw boom voorkomt op de Bomenlijst heeft u altijd een kapvergunning nodig. De kapvergunning vraagt u tegelijkertijd aan via het Omgevingsloket.

Heeft u vragen? Bel dan met de Stadswinkel via telefoonnummer 14 078.

Stap 2: Doe de vergunningscheck

Met de bij stap 1 verkregen informatie kunt u een vergunningscheck doen via het Omgevingsloket. U kunt ook de vragenlijst (beslisboom) in het Omgevingsloket doorlopen om te bepalen of u een vergunning nodig heeft. Na uitvoering van de vergunningscheck kunt u direct online een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u vragen? Bel dan met de Stadswinkel via telefoonnummer 14 078.

Stap 3: Procedure bij uitkomst wel of geen vergunning

Na de vergunningscheck in het Omgevingsloket, weet u of u wel of geen vergunning nodig heeft.

Geen vergunning nodig, maar wel rekening houden met welstandseisen

Als blijkt dat u geen vergunning nodig heeft, moet u er wel rekening mee houden dat er een zogenaamde excessenregeling bestaat. Dit houdt in dat u bij materiaal en kleurgebruik rekening moet houden met de kleuren en materialen in uw omgeving. Als uw keuze hierin enorm afwijkt, kan de gemeente u dwingen om uw bouwwerk aan te passen aan de omgeving. Vervelend, omdat de gemeente een welstandsexces pas kan bepalen als het bouwwerk er al staat. 

Omdat uw bouwwerk vergunningvrij is, is deze niet getoetst aan de welstandseisen. Wilt u weten of uw vergunningsvrije bouwwerk binnen de criteria past? Controleer hiervoor de welstandsnota. Hierin staan criteria voor kleuren en materialen. 

De technische eisen die gelden voor bouwwerken zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Als u aan alle regels en voorschriften voldoet, kunt u uw aan- en/of uitbouw plaatsen. De uitkomst van de vergunningscheck kunt u printen als bewijs. U hoeft geen melding te maken van uw werkzaamheden. Lees de informatie op deze pagina wel door voordat u begint met de werkzaamheden.

Wel een vergunning nodig

U kunt met de bij stap 1 verkregen informatie de vergunningscheck doen via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u hulp nodig heeft bij uw aanvraag, neemt u dan contact op met uw aannemer of een persoonlijk adviseur. Als u vragen heeft bekijkt u dan de aanvraagprocedure of bel met de Stadswinkel via telefoonnummer 14 078.

Video met uitleg

Het Omgevingsloket is vernieuwd vanaf 1 januari 2024. In deze video krijgt u uitleg over de vergunningscheck en het aanvragen van een vergunning in het Omgevingsloket. 

Tot slot

Voor u begint met uw werkzaamheden zijn er nog een aantal zaken die u moet weten:

  • bedenk of u voor de uitvoering van uw werkzaamheden gebruik moet maken van de stoep, openbare weg of gemeentelijke groenstrook. Voor bijvoorbeeld het plaatsen van een bouwsteiger, kraan of afvalcontainer heeft u een vergunning Gebruik Openbare Ruimte nodig
  • het verbouwen van uw woning kan gevolgen hebben voor de waarde van uw woning. Hierdoor kan de belastingaanslag voor het nieuwe belastingjaar wijzigen. Houd daar ook rekening mee
  • Besluit bouwwerken leefomgeving
Stap 4: Tips

Informeer uw buren

Buren hebben rechten en plichten. Deze vallen onder het burenrecht dat is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Bespreek uw bouwplannen dan ook met uw buren. Zo voorkomt u dat u onnodig hinder van elkaar ondervindt.

Conflict

Heeft u een conflict met uw buren over een bouwplan of bouwwerkzaamheden? Neem voor gratis advies contact op met het Juridisch Loket.

Welstandsnota inzien

De Welstandsnota staat op de pagina Welstand. In de bijlage van de Welstandsnota staan de beschrijvingen per wijk. Of kijk op de website ruimtelijkeplannen.nl. Hierin zoekt u makkelijk op adres en vindt u ook omgevingsplannen.

Weet wat er speelt in uw buurt