Zonnepanelen

Als u een zonnepaneel of zonnecollector wilt plaatsen heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Voor u de aanvraag indient, doorloopt u eerst het stappenplan. Hierna kunt u op een eenvoudige manier de vergunningscheck uitvoeren en/of de vergunning aanvragen. Hieronder leest u meer over het stappenplan, de vergunningscheck en de aanvraag. 

Stap 1: Voorbereiding op de vergunningscheck

Voordat u via het Omgevingsloket een vergunningscheck doet, controleert u eerst:

  • of uw woning op de gemeentelijke- of Rijksmonumentenlijst voorkomt
  • of uw woning binnen een beschermd stadsgezicht ligt. De rode lijn vormt de grens van het beschermde stadsgezicht in de binnenstad. De groene lijn is de grens van het beschermde stadsgezicht van de 19e eeuwse schil
  • het omgevingsplan voor de regels van de ruimtelijke ordening in uw wijk

Als u deze informatie heeft gecontroleerd, beantwoordt u de vragen in het omgevingsloket online.

Omgevingsplan

Controleer het omgevingsplan voor de regels van de ruimtelijke ordening in uw wijk.

Kapvergunning

Controleer of u voor het kappen van een boom een kapvergunning nodig heeft. Als uw boom voorkomt op de bomenlijst heeft u altijd een kapvergunning nodig. De kapvergunning vraagt u tegelijkertijd aan via het Omgevingsloket.

Met vragen belt u naar de Stadswinkel via telefoonnummer 14 078.

Stap 2: Doe de vergunningscheck

Met de bij stap 1 verkregen informatie kunt u een vergunningscheck doen via het Omgevingsloket. Na uitvoering van de vergunningscheck vraagt u direct online een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Met vragen over de aanvraag belt u met de Stadswinkel via telefoonnummer 14 078.

Stap 3: Procedure bij uitkomst wel of geen vergunning

Na de vergunningscheck in het omgevingsloket online, weet u of u wel of geen vergunning nodig heeft.

Geen vergunning nodig, maar wel rekening houden met welstandseisen

Als blijkt dat u geen vergunning nodig heeft, moet u er wel rekening mee houden dat er een zogenoemde excessenregeling bestaat. Dit houdt in dat u bij materiaal en kleurgebruik rekening moet houden met de kleuren en materialen in uw omgeving. Als uw keuze hierin enorm afwijkt, kan de gemeente u dwingen om uw zonnepanelen aan te passen aan de omgeving. Vervelend, omdat de gemeente een welstandsexces pas kan bepalen als u uw zonnepanelen al geplaatst heeft.

Omdat u bij vergunningvrij bouwen niet hoeft te voldoen aan de sneltoetscriteria, kunt u bij twijfel over materiaal- en kleurgebruik deze toch raadplegen. Ze geven u een goed inzicht om de welstandexcessen te voorkomen. De technische eisen die gelden voor bouwwerken zijn vastgelegd in het Besluit bouwwerken Leefomgeving. Als u aan alle regels en voorschriften voldoet, kunt u uw zonnepanelen plaatsen. De uitkomst van de vergunningscheck kunt u printen als bewijs. U hoeft geen melding te maken van uw werkzaamheden. Lees de informatie op deze pagina wel door voordat u begint met de werkzaamheden.

Wel een vergunning nodig

U kunt met de bij stap 1 verkregen informatie de vergunningscheck doen via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u hulp nodig heeft bij uw aanvraag, neemt u dan contact op met uw aannemer of een persoonlijk adviseur. Als u vragen heeft, bekijk dan de aanvraagprocedure of bel met de Stadswinkel via telefoonnummer 14 078.

Video met uitleg

Het Omgevingsloket is vernieuwd vanaf 1 januari 2024. In deze video krijgt u uitleg over de vergunningscheck en het aanvragen van een vergunning in het Omgevingsloket. 

Tot slot

Voor u begint met uw werkzaamheden zijn er nog een aantal zaken die u moet weten:

  • bedenk of u voor de uitvoering van uw werkzaamheden gebruik moet maken van de stoep, openbare weg of gemeentelijke groenstrook. Voor bijvoorbeeld het plaatsen van een bouwsteiger, kraan of afvalcontainer heeft u een vergunning Gebruik Openbare Ruimte nodig
  • het verbouwen van uw woning kan gevolgen hebben voor de waarde van uw woning. Hierdoor kan de belastingaanslag voor het nieuwe belastingjaar wijzigen. Houd daar rekening mee

Meer informatie leest u in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Stap 4: Tips

Informeer uw buren

Buren hebben rechten en plichten. Deze vallen onder het burenrecht dat is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Bespreek uw bouwplannen dan ook met uw buren. Zo voorkomt u dat u onnodig hinder van elkaar ondervindt.

Conflict?

Heeft u een conflict met uw buren over een bouwplan of bouwwerkzaamheden? Neem voor gratis advies contact op met het Juridisch Loket.

Welstandsnota inzien

Op de pagina Welstand leest u de Welstandsnota, in de bijlage van de Welstandsnota staan de beschrijvingen per wijk. Of kijk op het Omgevingsloket. Hierin zoekt u makkelijk op adres en vindt u ook bestemmingsplannen.

Weet wat er speelt in uw buurt