Kozijnen en gevelpanelen

Heeft u wel of geen omgevingsvergunning nodig? Als u een kozijn of gevelpaneel wilt plaatsen heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Voor u de aanvraag indient, doorloopt u eerst dit stappenplan. Hierna kunt u op een eenvoudige manier de vergunningscheck uitvoeren en/of de vergunning aanvragen.

Hieronder leest u meer over het stappenplan, de vergunningscheck en de aanvraag.

Stap 1: Voorbereiding op de vergunningscheck

Controleer of uw woning op de gemeentelijke- of Rijksmonumentenlijst is opgenomen. Controleer ook of uw woning binnen het beschermd stadsgezicht ligt. De rode lijn vormt de grens van het beschermde stadsgezicht in de binnenstad. De groene lijn is de grens van het beschermde stadsgezicht van de 19e eeuwse schil. Heeft u vragen? Belt u dan gerust met de Stadswinkel. Ons telefoonnummer is 14 078.

Stap 2: Doe de vergunningscheck

U kunt met een vergunningscheck doen via het Omgevingsloket. Na het doorlopen van de vergunningscheck vraagt u direct online een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u vragen? Belt u dan gerust met de Stadswinkel. Ons telefoonnummer is 14 078.

Stap 3: Procedure bij uitkomst wel of geen vergunning

Na de vergunningscheck in het Omgevingsloket, weet u of u wel of geen vergunning nodig heeft.

Geen vergunning nodig, maar wel rekening houden met welstandseisen

Als blijkt dat u geen vergunning nodig heeft, moet u er wel rekening mee houden dat er een zogenaamde excessenregeling bestaat. Dit houdt in dat u bij materiaal en kleurgebruik rekening moet houden met de kleuren en materialen in uw omgeving. Als uw keuze hierin enorm afwijkt, kan de gemeente u dwingen om uw kozijnen en gevelpanelen aan te passen aan de omgeving. Vervelend, omdat de gemeente een welstandsexces pas kan bepalen als de kozijnen en gevelpanelen al geplaatst zijn.

Omdat uw kozijnen en gevelpanelen vergunningvrij zijn, zijn deze niet getoetst aan de welstandseisen. Wilt u weten of uw vergunningsvrije kozijnen en gevelpanelen binnen de criteria passen? Controleer hiervoor de welstandsnota. Hierin staan criteria voor kleuren en materialen.  

De technische eisen die gelden voor bouwwerken zijn vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Als u aan alle regels en voorschriften voldoet, kunt u uw kozijn of gevelpaneel plaatsen. De uitkomst van de vergunningscheck kunt u printen als bewijs. U hoeft geen melding te maken van uw werkzaamheden. Leest u de informatie op deze pagina wel door voordat u begint met de werkzaamheden.

Wel een vergunning nodig

U kunt met de bij stap 1 verkregen informatie de vergunningscheck doen via het Omgevingsloket. Als u hulp nodig heeft bij uw aanvraag, neem dan contact op met uw aannemer of een persoonlijk adviseur. Als u vragen heeft bekijkt u dan de aanvraagprocedure of met de Stadswinkel via telefoonnummer 14 078.

Video met uitleg

Het Omgevingsloket is vernieuwd vanaf 1 januari 2024. In deze video krijgt u uitleg over de vergunningscheck en het aanvragen van een vergunning in het Omgevingsloket. 

Tot slot

Voor u begint met uw werkzaamheden zijn er nog een aantal zaken die u moet weten:

  • bedenk of u voor de uitvoering van uw werkzaamheden gebruik moet maken van de stoep, openbare weg of gemeentelijke groenstrook. Voor bijvoorbeeld het plaatsen van een bouwsteiger, kraan of afvalcontainer heeft u een vergunning Gebruik Openbare Ruimte nodig
  • het verbouwen van uw woning kan gevolgen hebben voor de waarde van uw woning. Hierdoor kan de belastingaanslag voor het nieuwe belastingjaar wijzigen. Houd daar ook rekening mee
  • Besluit bouwwerken leefomgeving
Stap 4: Tips

Informeer uw buren

Buren hebben rechten en plichten. Deze vallen onder het burenrecht dat is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Bespreek uw bouwplannen dan ook met uw buren. Zo voorkomt u dat u onnodig hinder van elkaar ondervindt.

Conflict

Heeft u een conflict met uw buren over een bouwplan of bouwwerkzaamheden? Neem voor gratis advies contact op met het Juridisch Loket.

Welstandsnota inzien

Bekijk de Welstandsnota op de pagina Welstand. In de bijlage van de Welstandsnota leest u de beschrijvingen per wijk. Of kijk op het Omgevingsloket. Hierin zoekt u makkelijk op adres en vindt u ook de bestemmingsplannen.

Weet wat er speelt in uw buurt