Schuttingen en hekwerken

Als u een schutting of hekwerk wilt plaatsen heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Voor u de aanvraag indient, doorloopt u eerst dit stappenplan. Hierna kunt u op een eenvoudige manier de vergunningscheck uitvoeren en/of de vergunning aanvragen. Ook leest u meer informatie in de folder over erf- en perceelafscheidingen.

Stap 1: Doe de vergunningscheck

Met de informatie uit stap 1 doet u de vergunningscheck via het omgevingsloket online. U kunt ook de vragenlijst (beslisboom) in de folder over erf- en perceelafscheidingen doorlopen om te bepalen of u een vergunning nodig heeft. Na uitvoering van de vergunningscheck vraagt u direct online een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Heeft u vragen? Bel ons op telefoonnummer is 14 078, onze medewerkers van de Stadswinkel geven graag antwoord.

Stap 2: Procedure bij uitkomst wel/geen vergunning

Na de vergunningscheck in het Omgevingsloket weet u of u wel of geen vergunning nodig heeft.

Geen vergunning nodig, maar wel rekening houden met welstandseisen

Als blijkt dat u geen vergunning nodig heeft, moet u wel rekening houden met de zogenaamde excessenregeling. Dit betekent dat u bij materiaal en kleurgebruik rekening moet houden met de kleuren en materialen in uw omgeving. Als uw keuze hierin enorm afwijkt, kan de gemeente u dwingen om uw bouwwerk aan te passen aan de omgeving. Vervelend, omdat de gemeente een welstandsexces pas kan bepalen als het bouwwerk er al staat.

Omdat uw bouwwerk vergunningvrij is, is deze niet getoetst aan de welstandseisen. Wilt u weten of uw vergunningsvrije bouwwerk binnen de criteria past? Controleer hiervoor de welstandsnota. Hierin staan criteria voor kleuren en materialen.  

De technische eisen die gelden voor bouwwerken zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Als u aan alle regels en voorschriften voldoet, kunt u uw schutting of hekwerk plaatsen. De uitkomst van de vergunningscheck kunt u printen als bewijs. U hoeft geen melding te maken van uw werkzaamheden. Lees de informatie op deze pagina wel door voordat u begint met de werkzaamheden.

Wel een vergunning nodig

Neem contact op met uw aannemer of een persoonlijke adviseur als u hulp nodig heeft bij de aanvraag. Als u vragen heeft over de aanvraag, bekijk dan de aanvraagprocedure of bel de Stadswinkel via telefoonnummer 14 078.

Video met uitleg

Het Omgevingsloket is vernieuwd vanaf 1 januari 2024. In deze video krijgt u uitleg over de vergunningscheck en het aanvragen van een vergunning in het Omgevingsloket. 

Tot slot

Bedenk of u voor de uitvoering van uw werkzaamheden gebruik moet maken van de stoep, openbare weg of gemeentelijke groenstrook. Voor bijvoorbeeld het plaatsen van een bouwsteiger, kraan of afvalcontainer heeft u een vergunning Gebruik Openbare Ruimte nodig.

Stap 3: Tips

Informeer uw buren

Buren hebben rechten en plichten. Deze vallen onder het burenrecht dat is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Bespreek uw bouwplannen dan ook met uw buren. Zo voorkomt u dat u onnodig hinder van elkaar ondervindt.

Conflict

Heeft u een conflict met uw buren over een bouwplan of bouwwerkzaamheden? Neem dan voor gratis advies contact op met het Juridisch Loket.

Welstandsnota inzien

Op de pagina Welstand leest u de Welstandsnota. In de bijlage van de Welstandsnota staan de beschrijvingen per wijk. Of kijk op de website ruimtelijkeplannen.nl. Hierin zoekt u makkelijk op adres en vindt u ook bestemmingsplannen.