Preventief fouilleren

Preventief fouilleren is het fouilleren van personen in een gebied dat de burgemeester aanwijst.

Dat gebied noemen we dan een veiligheidsrisicogebied. Iedereen in dit gebied kan gefouilleerd worden zonder verdacht te zijn van een strafbaar feit. Het doel van preventief fouilleren is het wapenbezit in Dordrecht terugdringen en zo de veiligheid te verbeteren. Het Openbaar Ministerie bepaalt wanneer en waar de politie preventief mag fouilleren.