Ondermijnende criminaliteit

Hier leest u wat ondermijning is, hoe u ondermijning herkent en wat u kunt doen om ondermijning tegen te gaan.

Criminelen maken voor illegale activiteiten vaak gebruik van legale diensten. Ze gebruiken bijvoorbeeld winkels, cafés, woningen of auto's voor het witwassen van geld, drugshandel, illegale prostitutie of fraude. Deze vorm van criminaliteit heet ondermijning.

Wat is ondermijning?

Ondermijning is een vorm van criminaliteit die niet direct te zien is, maar wel gevolgen heeft voor de stad. Bij ondermijning gaat het om de georganiseerde misdaad (onderwereld) die gebruik maakt van legale diensten in de stad (bovenwereld). De infographic laat zien hoe u signalen van ondermijning herkent. 

Hoe herkent u ondermijning? 

De gevolgen van ondermijning zijn groot voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Bij het telen van wiet is er risico op brand. Bij het maken van drugs kan er explosiegevaar zijn of kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen. De dumping van drugsafval vervuilt de bodem en ons drinkwater. Bij zorgfraude worden de meest kwetsbare personen uit onze samenleving het slachtoffer. Geld en zorg komen dan namelijk niet bij hen terecht. Dus we hebben er allemaal last van.

Ondermijning tegengaan kan de overheid echter niet alleen. Als inwoner van de stad kunt u ons helpen door alert te zijn en verdachte signalen te melden. U kunt dit doen via de website www.nietondermijnneus.nl. In onderstaand filmpje ziet u hoe u ondermijning herkent.

Onderstaande situaties kunnen verdacht zijn

  • De kapper of winkel om de hoek waar nooit een klant komt. Wilt u uw pand veilig verhuren?  Ga naar de website www.nietinmijnpand.nl voor tips.
  • De buur die altijd afgeplakte ramen heeft.
  • De persoon met een veel te dure auto voor de deur en een kleine portemonnee.
  • De woning, schuur of het bedrijfspand waar onbekende mensen op allerlei tijdstippen in- en uitlopen.
  • Meerdere gedumpte vaten op een verlaten erf of in de natuur. Drugsafval zit vaak in vaten.

Wat kunt u doen?

  • Heeft u vermoedens of signalen van (ondermijnende) criminaliteit? Meld dit bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).
  • Bent u slachtoffer of wilt u een melding doen van (vermoedens van) (jeugd)prostitutie of mensenhandel? Neem dan contact op met het meld-, advies en registratiepunt van Stichting Humanitas Rotterdam.