Verkeersprojecten

 • 30 km in 19e eeuwse Schil

  De gemeenteraad heeft in 2013 het Verkeersstructuurplan Centrum vastgesteld. Één van de maatregelen is de invoering van een 30 km-zone in het gebied 19e-eeuwse Schil.

 • Groot onderhoud N3

  Rijkwaterstaat, regio Drechtsteden, gemeente Dordrecht en gemeente Papendrecht hebben hun gezamenlijke ambities voor de N3 vastgelegd.

 • Derde spoor Betuweroute

  De Betuweroute voert van de Rotterdamse haven naar Zevenaar. Deze route krijgt een betere aansluiting op het Duitse spoornetwerk.

 • Spoorveiligheid

  De Drechtsteden zijn onderdeel van belangrijke Europese spoorverbindingen: de verstedelijkte zone tussen Amsterdam en Antwerpen en de industriële zone tussen Rotterdam, Antwerpen en het achterland.

 • Plan van aanpak verkeersonveilige plekken

  Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor het college van burgemeester en wethouders. Daarom is in het coalitieakkoord afgesproken om de komende jaren verkeersonveilige plekken in de stad aan te pakken.