Verkeersprojecten

 • 30 km in 19e eeuwse Schil

  De gemeenteraad heeft in 2013 het Verkeersstructuurplan Centrum vastgesteld. Eén van de maatregelen is de invoering van een 30 km-zone in het gebied 19e-eeuwse Schil.

 • Groot onderhoud N3

  De N3 gaat grondig op de schop. Er komt een nieuwe fundering en stil asfalt. De weg ligt er straks weer als nieuw bij.

 • Derde spoor Betuweroute

  De Betuweroute voert van de Rotterdamse haven naar Zevenaar. Deze route krijgt een betere aansluiting op het Duitse spoornetwerk.

 • Spoorveiligheid

  De Drechtsteden zijn onderdeel van belangrijke Europese spoorverbindingen: de verstedelijkte zone tussen Amsterdam en Antwerpen en de industriële zone tussen Rotterdam, Antwerpen en het achterland.

 • Plan van aanpak verkeersonveilige plekken

  Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor het college van burgemeester en wethouders. Daarom is in het coalitieakkoord afgesproken om de komende jaren verkeersonveilige plekken in de stad aan te pakken.

 • Vervanging pollers

  De binnenstad van Dordrecht is autoluw. Dit houdt in dat auto's, motoren, bussen en vrachtwagens alleen met een ontheffing het gebied in kunnen rijden. Op 1 april vervangt Dordrecht de automatische paaltjes (pollers) voor een systeem met kentekenherkenning. Hierdoor zijn de pollers niet meer nodig.

  De vervanging van de pollers op 1 april door een systeem met kentekenherkenning is enige tijd uitgesteld. Door de situatie met het coronavirus is deze datum niet meer haalbaar. Een nieuwe datum voor invoering is op dit moment niet te geven.