Aanpak verkeersveiligheid

Veilig verkeer in Dordrecht. Dat vindt iedereen belangrijk. We onderzochten op welke plekken de meeste ongelukken gebeuren. En we vroegen Dordtenaren om aan te geven welke plekken zij in de stad als verkeersonveilig ervaren. Die hebben we samengevoegd in een plan van aanpak om het verkeer in Dordrecht steeds veiliger te maken. Op deze pagina's leest u hier meer over.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak bestaat uit een schema en een lijst met plekken die we de komende jaren willen aanpakken. Een aantal plekken is al aangepakt of wordt op dit moment verbeterd.

Het schema plan van aanpak   en lijst zijn vastgesteld door de gemeenteraad.  De lijst bestaat uit een aantal categorieën: kleine verbeteringen, projecten, werk-met-werk en verkeersovertredingen. 

Natuurlijk maken een goede inrichting van de weg of borden en belijning het verkeer veiliger. Maar het belangrijkste is hoe iedereen zich gedraagt in het verkeer. Met elkaar houden we het verkeer in Dordrecht veilig. Helpt u mee?

Operatie verfkwast

Dordtenaren meldden een aantal plekken die makkelijk zijn aan te pakken. Denk hierbij aan het verbeteren van borden, strepen of haaientanden op de weg die ontbreken of beter zichtbaar moeten zijn. Het uitvoeren van deze kleine verbeteringen noemen we 'operatie verfkwast'.  Elk jaar reserveren we hiervoor 100.000 euro.

Aanpassen verkeerssituaties

Er zijn plekken waar meer nodig is. Soms is het nodig de verkeerssituatie aan te passen. Bijvoorbeeld door een kruising anders in te richten of om maatregelen te nemen om de snelheid te verlagen. Dit kost vaak flink wat geld. Er zijn plekken in de stad die al op de planning staan voor onderhoud. Als het kan, verbeteren we gelijk de verkeersveiligheid. Dat noemen we werk-met-werk. We besparen op de kosten en het scheelt overlast. Waar werk-met-werk niet mogelijk is, zetten we het budget voor verkeersveiligheid in.

Handhaving

Meldingen van verkeersovertredingen bespreken we met de politie. Het gaat hier bijvoorbeeld om: hard rijden, fout parkeren of door rood licht rijden.