Proces

Het plan van aanpak verkeersonveilige plekken is in 2 stappen tot stand gekomen.

Stap 1: onderzoek ongevallen- en slachtoffercijfers

Op basis van ongevallencijfers in de periode 2014 – 2018 stelden we een lijst van 20 gevaarlijke plekken  samen . We keken hierbij niet alleen naar het aantal ongevallen, maar ook naar het soort ongeval. Ongevallen met gewonden wegen zwaarder dan alleen blikschade. 

Stap 2: welke plekken vinden Dordtenaren verkeersonveilig?

Verkeersveiligheid is meer dan cijfers. Het is een gevoel. Ook als op een plek weinig ongevallen gebeuren, kan deze verkeersonveilig voelen. In 2019 hebben Dordtenaren bijna 900 meldingen gedaan van plekken die zij verkeersonveilig vinden. Dit levert waardevolle informatie op die we gebruiken bij keuzes hoe we het budget voor verkeersveiligheid besteden.

De informatie uit stap 1 en 2 hebben we samengevoegd. We hebben alle plekken geanalyseerd en bekeken hoe we die punten veiliger kunnen maken. Dat heeft geleid tot een plan van aanpak. Die is te vinden in het raadsinformatiesysteem.