Al uitgevoerd

De komende jaren willen we steeds meer plekken van de lijst aanpakken. Op deze plek houden we bij welke plekken al aangepakt zijn.

 • Brouwersdijk -  rijbaan smaller gemaakt en het fietspad voor de supermarkt in een rechte lijn doorgetrokken. Meer ruimte voor parkeren. Kruisingen met Frans Lebretlaan en Bosboom-Toussaintstraat aangepast. Daardoor duidelijkere overgang naar 30km zone.
 • Rotonde Eemsteynstraat - Dubbeldamseweg: verschil tussen de rijbaan en het overrijdbare gedeelte is duidelijker gemaakt met een afwijkende kleur en extra markering. Hierdoor is het duidelijker dat er maar 1 rijbaan is voor auto's op de rotonde. Auto's haalden elkaar in op de rotonde.
 • Oud Krispijn-  overgangen naar 30km zones duidelijker gemaakt door '30' op het asfalt aan te brengen.
 • Vrieseweg - Singel: kruising kleiner gemaakt. Hierdoor lagere snelheden en beter overzicht.
 • Rechte Zandweg – Boetzelaerlaan: kruispunt verbeterd
 • Rechte Zandweg – Haaswijkweg: kruispunt verbeterd
 • Singel – Papeterspad en Eikenlaan – beide plekken zijn gemarkeerd als een schoolzone 
 • Admiraalsplein - rijrichting duidelijker gemaakt.
 • Hugo de Grootlaan - verbeteren fietsstructuur en –oversteek en voetgangersoversteek
 • Merwedestraat – aanbrengen busstrook waardoor snelheid van het verkeer verlaagt 
 • Karel Doormanweg - fietssilhouetten geplaatst, zodat de fietsoversteek meer opvalt
 • Laan van Londen - fietssilhouetten geplaatst
 • Amstelwijckweg - ter hoogte van de Wielhovenstraat bloembakken geplaatst om snelheid af te remmen
 • Monarda - fietsdoorsteek aangepast
 • Van Eesterenplein - allerlei maatregelen voor fiets
 • Van Gendtstraat - asfalt vervangen door klinkers. Past bij 30km inrichting
 • Frans Lebretlaan - stoepen doorgetrokken bij de kruisingen met de Viottakade en Jan Vethkade
 • Groen van Prinstererweg-Nolensweg - kruising verbeterd
 • Nassauweg - Willem de Zwijgerlaan - aansluiting fietspad verbeterd
 • Rijksstraatweg - draai- en keermogelijkheden bij benzinepomp verbeterd
 • IJsselstraat - Johannes Spaanstraat - kruising verbeterd
 • Soembastraat - 2 drempels aangelegd
 • Stadspolderring - verschillende maatregelen genomen om veiligheid fietsers en voetgangers te verbeteren
 • Schoolzones - het woord school op de weg geverfd bij vrijwel alle basisscholen
 • Oudelandstraat - Heysterbachstraat - 2 kruispuntplateaus gemaakt
 • Rechte Zandweg - Prunuslaan-Nijhofflaan - kruising verbeterd om snelheid te verlagen
 • Thorbeckeweg - bredere fietsstroken en extra oversteekplaatsen
 • Wantijdijk-Noordendijk - oversteek voor fietsers verbeterd
 • Willem Marisstraat - verkeersveiligheid verbeterd
 • Johan de Wittstraat-Singel - middenberm dichtgezet