Al uitgevoerd

De komende jaren willen we steeds meer plekken van de lijst aanpakken. Op deze plek houden we bij welke plekken al aangepakt zijn.

  • Brouwersdijk: rijbaan smaller gemaakt en het fietspad voor de supermarkt in een rechte lijn doorgetrokken. Meer ruimte voor parkeren. Kruisingen met Frans Lebretlaan en Bosboom-Toussaintstraat aangepast. Daardoor duidelijkere overgang naar 30km zone.
  • Rotonde Eemsteynstraat - Dubbeldamseweg: verschil tussen de rijbaan en het overrijdbare gedeelte is duidelijker gemaakt met een afwijkende kleur en extra markering. Hierdoor is het duidlijker dat er maar 1 rijbaan is voor auto's op de rotonde. Auto's haalden elkaar in op de rotonde.
  • Oud Krispijn: overgangen naar 30km zones duidelijker gemaakt door '30' op het asfalt aan te brengen.
  • Vrieseweg - Singel: kruising kleiner gemaakt. Hierdoor lagere snelheden en beter overzicht.
  • Rechte Zandweg – Boetzelaerelaan: kruispunt verbeterd
  • Rechte Zandweg – Haaswijckweg: kruispunt verbeterd
  • Singel – Papeterspad en Eikenlaan – beide plekken zijn gemarkeerd als een schoolzone 
  • Admiraalsplein - rijrichting duidelijker gemaakt.
  • Hugo de Grootlaan - verbeteren fietsstructuur en –oversteek en voetgangersoversteek
  • Merwedestraat – aanbrengen busstrook waardoor snelheid van het verkeer verlaagt 

Werkzaamheden Hugo de Grootlaan