Al uitgevoerd

De komende jaren willen we steeds meer plekken van de lijst aanpakken. Op deze plek houden we bij welke plekken al aangepakt zijn.

  • Verbetering kruispunt Rechte Zandweg – Boetzelaerelaan 
  • Verbetering kruispunt Rechte Zandweg – Haaswijckweg 
  • Singel – Papeterspad en Eikenlaan – beide plekken zijn gemarkeerd als een schoolzone 
  • Verduidelijking rijrichting Admiraalsplein 
  • Hugo de Grootlaan - verbeteren fietsstructuur en –oversteek en voetgangersoversteek
  • Merwedestraat – aanbrengen busstrook waardoor snelheid van het verkeer verlaagt 

Werkzaamheden Hugo de Grootlaan