Spoorveiligheid

De Drechtsteden zijn onderdeel van belangrijke Europese spoorverbindingen: de verstedelijkte zone tussen Amsterdam en Antwerpen en de industriële zone tussen Rotterdam, Antwerpen en het achterland.

De ligging van Dordrecht aan deze hoofdverbindingen (A16, N3, spoor en water) is een belangrijke reden om zich hier te vestigen.

Het spoor en de spoorbruggen verbinden Dordrecht met andere steden en regio's. Het spoor vervult zowel voor het personen- als het goederenvervoer een belangrijke functie in het landelijk netwerk.

Transportroute voor gevaarlijke stoffen

Een keerzijde van het spoor is het vervoer van gevaarlijke stoffen door de stad. Over de spoorlijn die door de binnensteden van Dordrecht en Zwijndrecht loopt, passeerden in 2016 zo'n 30.000 wagons met gevaarlijke stoffen. Ter vergelijking: over de Betuweroute passeerden 19.000 wagons. Het is hiermee dé transportroute voor gevaarlijke stoffen tussen de havens van Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen en het achterland. Daarmee is er in Nederland geen ander spoortraject dat door stedelijk gebied loopt, waarover zoveel gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Het gevolg hiervan is dat beide steden tot de laatste grote veiligheidsknelpunten in het Basisnetspoor behoren. Daarom heeft het Rijk aangegeven dat er veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

Veiligheidsmaatregelen

November 2014 hebben de colleges van Dordrecht en Zwijndrecht een overeenkomst met het Rijk getekend over de realisatie van de korte termijn veiligheidsmaatregelen op het spoor. Dit tekenmoment markeert het begin van de uitvoering van het Basisnet transport gevaarlijke stoffen, waarmee een ten opzichte van 2007 aanzienlijke verbetering van de veiligheidssituatie in de stad is gerealiseerd (met circa 50% ten opzichte van 2010). Het pakket veiligheidsmaatregelen omvat alle denkbare lokaal uit te voeren maatregelen. Hiermee wordt de spoorveiligheid in Dordrecht en Zwijndrecht verbeterd.

De maatregelen richten zich op het verkleinen van de bots- en ontsporingsrisico’s en omvatten het volgende:

  • De bouw van een zogenaamde ontsporinggeleiding in zowel de binnen als de buitenbocht ten oosten van het station Dordrecht; deze geleiding zorgt ervoor dat de ontspoorde de trein het spoor blijft volgen en zo escalatie van het incident voorkomt.
  • Het saneren van kruiswissels, dit ter vermijding van conflictsituaties en het verminderen van de kans op ontsporing.
  • Het vervangen van vijf gewone wissels voor zogenaamde drie eiswissels en twee verzoekwissels; hiermee wordt het bots risico verminderd.
  • Het invoeren van flankdekking op een groot aantal seinen; daarmee wordt het bots risico verkleind doordat bij een roodsein passage de trein die ‘groen’ heeft automatisch stopt.
  • Een stelsel van kleinere maatregelen gericht op de zichtbaarheid van seinen en de aanleg van extra Automatische Trein Beïnvloeding - verbeterde versie.

Ontsporingsgeleiding geplaatst

De meest omvangrijke maatregel, de 'ontsporingsgeleiding' is begin 2017 aangelegd. ProRail heeft, in de bocht ten oosten van het station Dordrecht, circa 5000 houten spoorbielzen vervangen door betonnen bielzen en tussen de rails een zogenaamde ontsporingsgeleiding geplaatst. Deze ontsporingsgeleiding moet, wanneer een trein ontspoort, de wielen 'opsluiten' tussen de geleiding en de spoorstaven waarmee wordt voorkomen dat de trein daadwerkelijk uit de rails loopt. De overige maatregelen worden voor eind 2019 gerealiseerd.

Rijksdoelstellingen op het gebied van spoorvervoer voorzien in een sterke groei van zowel goederen- als personenvervoer.

Concept Routeringsbesluit van het ministerie

Concept Routeringsbesluit Ministerie Infrastructuur en milieu overschrijding risicoplafonds (pdf, 56 kB)
Reactie op het Routeringsbesluit van de gemeente Dordrecht (pdf, 664 kB)
Raadsinformatiebrief met informatie over de veiligheid op het spoor bij Dordrecht (pdf, 1263 kB) 
Artikel in AD/De Dordtenaar
Video Basisnet vervoer gevaarlijk stoffen

Bezoek staatssecretaris Dijksma

Staatssecretaris Dijksma bracht in februari 2017 een bezoek aan Dordrecht op uitnodiging van de Dordtse wethouder Mos en burgemeester Schrijer van Zwijndrecht. Ze was hier om de start bij te wonen van de aanleg van de veiligheidsvoorzieningen op het spoor in Dordrecht en Zwijndrecht. Een belangrijke stap in de verbetering van de veiligheidssituatie in beide steden. Het ministerie heeft twaalf miljoen euro uitgetrokken om enkele aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van ontsporingsgeleiderails om eventuele ontsporingen te voorkomen en het verwijderen van wissels.