Stadsas Dordt

Dordrecht is een stad met veel historie, water en een prachtige en levendige binnenstad. Een stad waar je graag wilt wonen, verblijven, recreëren en werken. Dat willen we graag zo houden. Daarom bouwt Dordrecht aan de toekomst. Een stad voor iedereen, voor generaties van nu en straks. Om te leren, te wonen, te werken en vooral te beleven, met meer ruimte voor groen en ondernemerschap.

Een van de plekken waar we deze toekomst gaan bouwen is Stadsas Dordt. Stadsas Dordt is de stadsontwikkeling op en langs het spoor. En verbindt straks meerdere ontwikkelgebieden met elkaar, zoals het stationsgebied, de Spuiboulevard, het Maasterras en het Gezondheids- en Leerpark.

Stadsas Dordt is de nieuwe naam voor de Dordtse Spoorzone. Een naam die beter past. StadsAs Dordt is een integrale stadsontwikkeling en niet alleen een herbestemming van een gebied naast het spoor.

Maasterras StadsAs Dordt   Weizigtpark StadsAs Dordrecht

 

We kijken omhoog

In 2030 willen we in Dordrecht 11.000 woningen bijgebouwd hebben. Daarbij laten we de polders met rust en bouwen alleen nog binnen de huidige bebouwde kom. De ruimte is hier weliswaar schaars, maar toch willen we de plekken zo goed mogelijk benutten om iedereen een mooie plek om te wonen te kunnen bieden. We kijken daarom ook omhoog. Er komen meer appartementen in een groene en gezonde leefomgeving.

Misschien zie je het niet op het eerste gezicht, maar er is nog voldoende ruimte in Dordrecht om te bouwen. Vooral in het gebied rondom het spoor, de Stadsas. Goed bereikbaar en dichtbij voorzieningen, de oude binnenstad, het water en het buitengebied.

Hier gaan we de toekomstbestendige stad vormgeven en bouwen we aan Dordt voor volgende generaties.

Ontwikkelingen Stadsas Dordt

Maasterras

 

Stationsgebied

Maasterras   Ingang station

De komende 10 jaar bouwen we tussen het spoor, de A16 en de Oude Maas een compleet nieuwe groene en duurzame woonwijk. Een prettige groene plek om te wonen, te werken en te verblijven. En dichtbij het station en de binnenstad. Lees meer.

 

We dromen over de toekomst van het stationsgebied. Een station tussen park en binnenstad. Waar verder in Nederland vind je dat? Als er één plek is om een mooie verbinding te maken over het spoor heen, dan is het wel hier. Lees meer.

Knoop Leerpark - Gezondheidspark

 

Stations en spoor

Leerpark Dordrecht   Ingang station

Op en rond het Leerpark en Gezondheidspark is de afgelopen jaren al veel gebouwd en ontwikkeld. Het is een gebied waar van alles samenkomt: wonen, leren, werken, maar ook sport en zorg. Lees meer.

 

Zonder goed werkend en duurzaam vervoer is stadsontwikkeling niet mogelijk. Daarom zijn investeringen nodig voor een goede bereikbaarheid. Lees meer.